Beyin Tümörü Çeşitleri Ve Tedavileri

Beyin Tümörü Çeşitleri Ve Tedavileri

Beyin tümörleri, çocuklarda görülen en sık, yetişkinlerde ise ensık sekizinci tümördür. Sinir dokusundan oluşabildikleri gibi vücudun başka yerlerindeki tümörlerin metastazları neticesinde de oluşabilirler.Bu tümörler, yerleşim yerlerine göre kol bacak kuvvetsizliği, kişilik değişiklikleri, konuşma ve görme bozuklukları ve nöbete sebep verebilirler.Ayrıca kapladıkları yer nedeniyle kafa içi basıncının artmasına neden olup ani ölümlere sebebiyet verebilirler.

 Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflamasına göre beyin tümörleri;

 • Diffüz astrositik ve oligodendroglial tümörler
 • Ependimal tümörler
 • Koroid pleksus tümörleri
 • Nöronal ve nöroglial tümörler
 • Pineal bölge tümörleri
 • Embrional tümörler
 • Sinir kılıfı tümörleri
 • Meningiomlar
 • Mezenkimal tümörler
 • Melanositik tümörler
 • Lenfomalar
 • Histiositik tümörler
 • Germ hücreli tümörler
 • Sellar bölge tümörleri
 • Metastatik tümörler olarak gruplandırılmıştır.

 

Diffuz Astrositik ve Oligodendroglial Tümörler

 Bu grup tümörler, sinir dokusundan kaynaklanan tümörlerin yarısından fazlasını oluştururlar. Köken aldıkları hücreye göre astrositom ve oligodendrogliom olarak ayrılırlar. Ayrıca, sahip oldukları özelliklere bakılarak en iyiden kötüye dört evreden oluşmaktadırlar. Birinci ve ikinci evre olan tümörler, selim kabul edilmekle birlikte yıllar içerisinde habis formlara dönüşebildikleri bilinmekte ve tedavileri mutlaka önerilmektedir. Dördüncü evre olan glioblastom multiforme bilinen en habis beyin tümörüdür. Bu hastaların cerrahi tedavi sonrasında kemoterapi ve radyoterapi almaları gerekmektedir.

Gliom olarak adlandırılan bu tümörler içinde birinci veya ikinci evreye mensup olan tümörler de bulunmaktadır. Bu tümörler içerisinde pilositik astrositom, pleomorfik ksantoastrositom ve subependimal dev hücreli astrositom sayılabilir. Bu tümörler çoğunlukla çocuklarda ve bazı sendromik hastalıklarda karşımıza çıkan tümörlerdir. Esas tedavileri cerrahi tedavidir.

Çocuklarda ayrıca, beyin sapı gliomu ismi verilen beyincik ve beyinsapına ait bulgularlar karşımıza çıkan tümörler görülebilir. Bu tümörlerin esas tedavisi radyoterapi olmakla beraber uygun lezyonların çıkartılması, patoloijk tanının koyulması açısından cerrahi düşünülebilir.

 

Ependimal Tümörler

 Bu tümörler, beyin havuzcuklarını oluşturan hücrelerden kaynaklanırlar. Erişkinlerde tüm beyin tümörlerinin %3-5’ini, çocuklarda ise %10’unu oluştururlar. Bu tümörler davranışlarına göre çoğunlukla ikinci evre olsa da, habis davranış gösteren üçüncü evre türlerinin olduğu da bilinmektedir. Bu tümörlerin tedavisi cerrahidir. Bu tümörlerin beyin omurilik sıvısı vasıtasıyla omuriliğe de yayılabildiği gösterilmiştir.

 

Koroid Pleksus Tümörleri

 Koroid pleksus beyin omurilik sıvısının salgılanmasını sağlayan hücrelerden oluşur. Bu hücrelere ait tümörler koroid pleksus papillomları olarak adlandırılır. Davranışlarına göre selim, habis ve ara türde olabilirler. Cerrahi sonrasında habis davranış gösteren veya omuriliğe yayılanlara radyoterapi yapılabilmektedir.

 Nöronal ve Nöroglial Tümörler

 Bu grup tümörler içerisinde disembrioplastik nöroepitelyal tumor, gangliositom, gangligliom ve displastik gangliositom sayılabilir. Bu tümörler cerrahi ile tedavi edilebilecek nöbet hastalarında sıklıkla karşımıza çıkmaktadırlar, bu nedenle cerrahi tedavi hem kitle etkisinin azaltılması hem de nöbet kontrolunun sağlanması açısından faydalıdır.

Paragangliomlar olarak adlandırılan yavaş büyüyen selim tümörler bazı hormonları salgılamalarıyla bilinirler. Ameliyat esnasında bu hormonlara bağlı oluşabilecek kalp ve akciğerler ile alakalı sorunlar için önceden tedbir alınmalıdır.

 

Pineal Bölge Tümörleri

 Pineal bez, beynin tam ortasında bulunan farklı yapıda hücrelerden oluşan uyku uyanıklık siklusunu kontrol eden bir bezdir. Bu bölgede yerleşen tümörler ayrıca beyin havuzcukları arasında beyin sıvısının dolaşımını da bozarak hidrosefali denilen bir tabloya neden olabilirler. Hidrosefalisi olan hastaların cerrahi tedavisinin acilen yapılması gerekmektedir. Bu tümörlere yönelik yapılacak cerrahi açık olabileceği gibi endoskopik de yapılabilir. Hastaya hangi ameliyatın uygun olduğuna beyin cerrahisi uzmanları karar vermektedir.

 

Embrional Tümörler

 Medulloblastom (MDB), çocukluk çağı habis beyin tümörlerininin en sık olanıdır. Omuriliğe de yayılma yapabilir. Ön planda ameliyat edilmesi gereken bu tümörlere daha sonra radyoterapi ve kemoterapi verilmektedir. Sahip oldukları moleküler mutasyonlara göre bu tümörlerin seyri değişebilmektedir. Ancak tedavisiz kaldıkları takdirde çok ölümcül oldukları bilinmektedir.

Güncellenme Tarihi: 18 Ekim 2019Yayınlanma Tarihi: 18 Ekim 2019

Benzer Sağlık Rehberleri