3 TÜRKİYE-AZERBAYCAN ORTAK HEPATOLOJİ KURSU

3 TÜRKİYE-AZERBAYCAN ORTAK HEPATOLOJİ KURSU

29-30 Eylül 2017, İstanbul

BİLİMSEL PROGRAM 29 Eylül 2017 Cuma

Panel 1 08.30-10.00 Hepatolojide Sıcak Konular Başkanlar: Atilla Ökten, Yusuf Bayraktar, Ali Hidatayov 08.30-08.45 Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetersizliği, Birol Özer 08.45-09.00 Minimal Hepatik Ensefalopati ve Tedavisi, Dinç Dinçer 09.00-09.15 Karaciğer Hastalığunda Statinler, Murat Saruç 09.15-09.30 Sirozlu Hastada Beta-Bloker Kullanımı, Canan Alkım 09.30-09.45 E Hepatiti, Ali Mert 09.45-10.00 Tartışma

10.00-10.15 Açılış Konuşmaları Yusuf Bayraktar, Nuri Bayramov, Yılmaz Çakaloğlu

10.15-10.45 Kahve Arası

Konferans 1 10.45-11.15 Oturum Başkanı: Halil Değertekin Delta Hepatiti, Cihan Yurdaydın

Panel 2 11.15-12.30 Otoimmun Karaciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Başkanlar: Mehmet Sökmen, Binnur Şimşek, Agil Agakişiyev 11.15-11.35 Otoimmun Hepatit, Fulya Günşar 11.35-11.55 Primer Biliyer Kolanjit (Siroz), Nihat Akbayır 11.55-12.15 Primer Sklerozan Kolanjit, Müjdat Zeybel 12.15-12.25 Tartışma

12.25-12.45 Kahve Arası

*Uydu Toplantı 1 (Abbvie) 12.45-13.55 Hepatit C Tedavisi: Kazanımlarımız ve Yeni Hedefler Başkanlar: Nurdan Tözün, Şule Poturoğlu 12.45-13.05 Kompanse Kronik C Hepatiti Tedavisi, Yılmaz Çakaloğlu 13.05-13.25 Renal Yetersizlik ve HCV Tedavisi, Sedat Boyacıoğlu 13.25-13.45 HCV Eliminasyonu İçin Stratejiler, Sabahattin Kaymakoğlu 13.45-13.55 Tartışma (* Öğlen yemeği “Lunchbox”olarak verilecek…)
13.55-14.10 Kahve Arası

Panel 3 14.10-15.00 İlaca Bağlı ve Toksik Karaciğer Hasarı Başkanlar: Ömer Özütemiz, Sadakat Özdil 14.10-14.30 İlaca Bağlı Karaciğer Hasarı ve Tedavisi, Nurten T Küçükmetin 14.30-14.50 Alkolik Hepatit ve Tedavisi, Fatih Tekin 14.50-15.00 Tartışma Panel 4 15.00-16.20 NAFLD-NASH: Yeni Gelişmeler ve Tedavi Hedefleri Başkanlar: Enver Dolar, Yusuf Yazgan 15.00-15.20 Epidemiyoloji, Patogenez ve Genetik, Murat Kıyıcı 15.20-15.40 Tanı, Prognoz ve Tedavi, Yusuf Yılmaz 15.40-16.00 NASH-Siroz ve Kc Nakli, Murat Akyıldız 16.00-16.10 Tartışma

16.10-16.30 Kahve arası

Panel 5 16.30-18.00 Hepatoselüler Karsinoma (HSK): Her An Karşımıza Çıkabilir Başkanlar: Galip Ersöz, Hüseyin Alkım 16.30-16.50 Profilaksi, Erken Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Bülent Değertekin 16.50-17.10 Girişimsel Radyolojik Tedavi, Koray Güven 17.10-17.30 Cerrahi Tedavi: Rezeksiyon ve Transplantasyon, Turan Kanmaz 17.30-17.50 Hedefe Yönelik Onkolojik Tedavi, Darda U. Bayraktar 17.50-18.00 Tartışma

18.00-19.00 Vaka Sunumları ve Bildiriler Oturum Başkanları: Nuri Bayramov, Yusuf Bayraktar Toplam her biri 15 dk olan 4 sunum (vaka, bildiri, klinik deneyim) -Elastografi, Nuri Bayramov -IL28B polimorfizmi, Yusif Alkhazov -Cerrahi Vaka (Karaciğer ve akciğer kist hidatik) -Cerrahi Vaka (HCV, Kolanjio Ca), Koray Tuncer

30 Eylül 2017 Cumartesi

Panel 6 08.30-09.40 Portal Hipertansiyon ve Komplikasyonları Başkanlar: Güngör Boztaş, Melih Özel 08.30-08.50 Assit ve Renal Disfonksiyon, Fatih Oğuz Önder 08.50-09.10 Portal Hipertansif GİS Kanamasında Tedavi, Bahattin Çiçek 09.10-09.30 Pulmoner Komplikasyonlar, Necla Songür 09.30-09.40 Tartışma

Panel 7 09.40-11.15 Sirotik Hastada Klinik Sorunlar Başkanlar: Erol Avşar, Füsun Bölükbaş 09.40-09.55 İnatçı Kaşıntı, Oya Yönal 09.55-10.10 Kas Krampları, Emel Ahıshalı 10.10-10.25 Sirozda Splanknik Tromboz ve Tedavisi, Birol Baysal
10.25-10.40 Tartışma

10.40-11.00 Kahve Arası

Panel 8 11.00-12.30 HBV Tedavisinde Kazanımlar ve Yeni Yaklaşımlar Başkanlar: İlyas Tuncer, Ramazan İdilman, Nigar Mammadova 11.00-11.20 Kantitatif HBsAg ve HBV Kürü Kavramı, Hakan Bozkaya 11.20-11.40 Mevcut İlaçlarla Hepatit B Tedavisi, Gülnara Agayeva 11.40-12.00 İmmunosüpresyon ve HBV İnfeksiyonu, Selim Gürel 12.00-12.20 HBV İçin Yeni Tedavi Yaklaşımları, Levent Doğanay 12.20-12.30 Tartışma

12.30-12.50 Kahve Arası

*Uydu Toplantı 2 (Gilead) 12.50-13.55 Hepatit C Tedavisi ve Devam Eden Sorunlar Başkanlar: Cihan Yurdaydın, Bülent Değertekin 12.50-13.10 Tedavide Son Durum:“Perfectovir”gerçek oldu mu? Fatih Beşışık 13.10-13.30 Dekompanse Sirozda HCV Tedavisi, Ramazan İdilman 13.30-13.50 Devam Eden Sorunlar (Direnç, HSK, HBVrkt.), Ulus S. Akarca 13.50-14.00 Tartışma * Öğlen yemeği toplantı başlangıcında “Lunchbox”olarak verilecek…

14.00-14.20 Kahve Arası

Konferans 2-3 Başkanlar: Abdullah Sonsuz, Levent Erdem
14.20-14.50 Karaciğer Nakli ve Hepatit C Tedavisi, Ahmet Gürakar 14.50-15.20 Hepatoselüler Karsinomalı Hastaların Yönetimi: Bugünü ve Geleceği Hikmet Akkız


Özel Oturum 15.20-16.15 Hepatobiliyer Hastalıklarda İleri Endoskopik Uygulamalar Başkanlar: Galip Ersöz, Yıldıran Songür 15.20-15.45 Endoskopik Ultrasonografi (EUS), Hakan Şentürk 15.45-16.10 ERCP, Erkan Parlak

16.15 Kapanış

FAKÜLTE ÜYELERİ (alfabetik sıra ile)

Abdullah Sonsuz İstanbul Ü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Ahmet Gürakar John Hopkins Hospital, Maryland, ABD Agil Agakişiyev Bakü, Azerbaycan Ali Hidayatov Emekli Öğr Üyesi, Bakü, Azerbaycan Ali Mert Medipol Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul Atilla Ökten İstanbul Ü İstanbul Tıp Fak Emekli Öğr Üyesi, İstanbul Aynur Musavi Memorial Ofisi, Bakü, Azerbaycan Bahattin Çiçek Acıbadem Ü Tıp Fak, Maslak Hast., İstanbul Binnur Şimşek İstinye Ü Tıp Fak, Liv Hospital, İstanbul Birol Baysal Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul Birol Özer Başkent Ü Hastanesi, Adana Bülent Değertekin Acıbadem Ü Tıp Fakültesi, Ankara Canan Alkım Şişli Etfal Eğitim ve Arş Hast, İstanbul Cihan Yurdaydın Ankara Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Darda U. Bayraktar Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul Dinç Dinçer Akdeniz Ü Tıp Fak Hastanesi, Antalya Emel Ahıshalı Kartal Eğitim ve Arş Hast, İstanbul Enver Dolar Uludağ Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa Erkan Parlak Hacettepe Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Erol Avşar Akademik Hospital, İstanbul Fatih Beşışık İstanbul Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Fatih Oğuz Önder Acıbadem Ü Tıp Fak, Atakent Hast, İstanbul Fatih Tekin Ege Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Fulya Günşar Ege Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir F.Füsun Bölükbaş Bahçeşehir Ü Tıp Fak, Medical Park Hast, Göztepe, İstanbul Galip Ersöz Ege Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Gülnara Agayeva Bakü, Azerbaycan Güngör Boztaş International Hospital, İstanbul Hakan Bozkaya Memorial Ankara Hastanesi, Ankara Hakan Şentürk Bezmi Alem Ü Tıp Fakültesi, İstanbul Halil Değertekin Ufuk Ü Tıp Fakültesi, Ankara Hikmet Akkız Çukurova Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Adana Hüseyin Alkım Şişli Etfal Eğitim ve Arş Hast, İstanbul İlyas Tuncer Medeniyet Ü Tıp Fak Hastanesi, İstanbul Koray Güven Acıbadem Ü Tıp Fak, Maslak Hast, İstanbul Koray Tuncer Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul Levent Doğanay Sağlık Bilimleri Ü Ümraniye Eğt ve Arş Hast, İstanbul Levent Erdem Bilim Ü Tıp Fakültesi, İstanbul Mehmet Sökmen Central Hospital, İstanbul Melih Özel Anadolu Sağlık Merkezi, İstanbul
Murat Akyıldız Memorial Ataşehir Hastanesi, İstanbul Murat Kıyıcı Uludağ Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa Murat Saruç Acıbadem Ü Tıp Fak, Bakırköy Hast, İstanbul Müjdat Zeybel Koç Ü tıp Fakültesi hastanesi, Topkapı, İstanbul Necla Songür Memorial Antalya Hastanesi, Antalya Nigar Mammadova Bakü, Azerbaycan Nihat Akbayır Maltepe Ü Tıp Fak Hastanesi, İstanbul Nurdan Tözün Acıbadem Ü Tıp Fak, Altunizade Hast, İstanbul Nuri Bayramov Azerbaycan Tıp Ü Hastanesi, Bakü Nurten T. Küçükmetin Acıbadem Ü Tıp Fak, International Hospital, İstanbul Oya Yönal Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul Ömer Özütemiz Ege Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Ramazan İdilman Ankara Ü tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Sabahattin Kaymakoğlu İstanbul Ü İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Sadakat Özdil Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul Sedat Boyacıoğlu Başkent Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara Selim Gürel Uludağ Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, Bursa Şahnaz Atayeva Bakü, Azerbaycan Şule Poturoğlu Haseki Eğt ve Arş Hastanesi, İstanbul Turan Kanmaz Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul Ulus S. Akarca Ege Ü Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir Yıldıran Songür Memorial Antalya Hastanesi, Antalya Yılmaz Çakaloğlu Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul Yusif Alkhazov Bakü, Azerbaycan Yusuf Bayraktar Hacettepe Ü Tıp Fak Hastanesi, Ankara Yusuf Yazgan Gülhane Tıp Fak hastanesi, İstanbul Yusuf Yılmaz Marmara Ü tıp Fak Hastanesi, İstanbul

24 Ağustos 2017