Uzm. Dr. Yasemin ŞAHİN

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2017 - Halen, Ankara/Türkiye

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2015 - 2017, Erzincan/Türkiye

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi
2008 - 2014 , İzmir/Türkiye

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp Doktoru Eğitimi
2000 - 2007 , İzmir/Türkiye

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

  • DEÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası

Mesleki Üyelikleri

  • Türk Tabipler Birliği (TTB)
  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
  • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
  • Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER)
  • Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)
  • Batı Anadolu Mantar Çalışma Grubu (BAMÇAG)