Doç. Dr. Serkan AKDAĞ

Deneyim

MEMORIAL DİCLE HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2018 - Halen, Diyarbakır/Türkiye

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2013 - 2018, Van/Türkiye

BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2012 - 2013, Van/Türkiye

YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kardiyoloji Uzmanı
2010 - 2012, Van/Türkiye

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Pratisyen Hekim
2004 - 2006, Mardin/Türkiye

Eğitim

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Doçent
2018 - Halen , Van/Türkiye

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yardımcı Doçent
2013 - 2018 , Van/Türkiye

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2010 , Van/Türkiye

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2001 - 2004 , Mersin/Türkiye

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1998 - 2001 , Adana/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Yayınlanmış 100’den fazla yayın

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • İnvaziv Kardiyoloji ve Komplex Koroner İşlemler
 • Periferik Arter Hastalıkları Girişimsel İşlemler
 • Karotis Arter Hastalıkları Girişimsel İşlemler
 • Yetişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ve Pulmoner Hipertansiyon
 • Kalp Kapak Hastalıkları Tedavisinde Girişimsel İşlemler ( TAVİ – Transaortik Kapak İmplantasyonu ve Mitral Balon Valvüloplasti ) Alanlarında Çok Sayıda Ulusal ve Uluslararası Kongre, Kurs ve Konferans Katılımı

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)
 • Avrupa Perkütan Kardiyovasküler Girişimler Birliği (EAPCI)
 • Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Derneği
 • Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği