Doç. Dr. Sabri TEKİN

Deneyim

MEMORIAL ATAŞEHİR HASTANESİ

Organ Nakli ve Genel Cerrahi Uzmanı
2018 - Halen, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

Genel Cerrahi Uzmanı
2017 - 2018, İstanbul/Türkiye

MEDICALPARK ANTALYA HASTANESİ

Organ Nakli ve Genel Cerrahi Uzmanı
2008 - 2017, Antalya/Türkiye

ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Genel Cerrahi Uzmanı
2007 - 2008, Antalya/Türkiye

VAN-ERCİŞ DEVLET HASTANESİ

Genel Cerrahi Uzmanı – Mecburi Hizmet-
2003 - 2007, Van/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Organ Nakli ve Genel Cerrahi Uzmanı
2001 - 2003, Antalya/Türkiye

Eğitim

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Organ Nakli Uzmanlık Eğitimi
2002 - 2003 , Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi
1997 - 2002 , Antalya/Türkiye

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1987 - 1993 , Antalya/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI&SSCI&Arts ana Humanities)
 • Tuncer M, Tekin S, Yücetin L, Şengül A, Demirbaş A.  Hepatitis B Surface Antigen Positivity Is Not a Contraindication for Living Kidney Donation
 • Transplantation Proceedings, 44,1628-1629 (2012)
 • Tuncer M,Tekin S, Yücetin L, Şengül A, Demirbaş A, Comparison of Paired Exchange Kidney Transplantation With Living Related Kidney Transplantation
 • Transplantation Proceedings, 44,1626-1627 (2012)
 • Tuncer M, Yücetin L, Tekin S, Demirbaş A. ABO-Imcompatible Kidney Transplantation: First Cases in Turkey
 • Transplantation Proceedings, 44, 1703-1705 (2012)
 • Demirbaş A, Tuncer M, Yavuz A, Gürkan A,  Kaçar S, Çetinkaya R, Tekin S, Akbaş S.H, Akaydın M, Ersoy F, Yakupoğlu G. Influence of Tacrolimus Plus Mycophenolate Mofetil Regimens on Acute Rejection Rate and Diabetes Mellitus Development in Renal Transplant Recipients
 • Transplantation Proceedings, 36, 175-177 (2004)
 • Yücetin L, Tilif S, Keçecioğlu N, Yanık Ö, Özkan A, Eroğlu A, Dheir H, Tekin S, Güven B, Dinçkan A, Kaçar S, Tuncer M. Paired Exchange Kidney Transplantation Experience of Turkey
 • Transplantation Proceedings, 45, 860-863 (2013)
 • Zengin M, Rabus MB, Tekin S, Yucetin L, Demirbas A, Beyazid O. Outcomes of Combined Cardiac Surgery and Kidney Transplant Compared with Kidney Transplant After Cardiac Surgery
 • Porgress in Transplantation, Vol 4, No:4, December 2014
 • Bulent Dinc, Alten Oskay, Selcan Enver Dinc, Bilge Bas, Sabri Tekin. New Parameters in Diagnosis of Acute Appendicitis: Platelet Distribution Width
 • World Journal of Gastroenterology, Vol 21, February 14, 2015, 1821-1826
 • Tekin S, Yuksel Y, Yucetin L, Yavuz HA. Middle Hepatic Vein Tributary Reconstruction of a Right Hepatic Graft in Adult Living Donor Liver Transplantation: A Case Report.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1534-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.023.
 • Keles Y, Tekin S, Duzenli M, Yuksel Y, Yücetin L, Dosemeci L, Sengul A, Demirbaş A, Tuncer M. Post-transplantation Malignancy After Kidney Transplantation in Turkey.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1418-20. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.010.
 • Tekin S, Yavuz HA, Yuksel Y, Ateş I, Yucetin L, Dosemeci L, Tuncer M, Demirbas A. Renal Transplantation in Recipients Older Than 65 Years: Retrospective Analysis of the Results of a 4-year (2008-2012) Experience.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1356-9. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.016.
 • Tekin S, Zengin M, Tekin I, Yucetin L, Yavuz HA, Okutan H, Demirbas A.
 • Simultaneous Cardiac Surgery and Renal Transplantation Compared With Renal Transplantation After Cardiac Surgery.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1340-4. doi: 10.1016 /j.transproceed.2015.04.024.
 • Tekin S, Yavuz HA, Yuksel Y, Yucetin L, Ateş I, Tuncer M, Demirbas A.
 • Kidney Transplantation From Elderly Donor.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1309-11. doi: 10.1016 /j.transproceed.2015.04.015.
 • Asuman Yavuz H, Tekin S, Yuksel Y, Ateş I, Yucetin L, Demir M, Uygun B, Tuncer M, Demirbas A. Donors With Hepatitis B Surface Antigen Positivity.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1312-4. doi: 10.1016 /j.transproceed.2015.04.014.
 • Tuncer M, Tekin S, Yuksel Y, Yücetin L, Dosemeci L, Sengul A, Demirbaş A.
 • First International Paired Exchange Kidney Transplantations of Turkey.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1294-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.011.
 • Yucetin L, Bozoklar CA, Yanik O, Tekin S, Tuncer M, Demirbas A.
 • An Investigation of Post-Traumatic Growth Experiences Among Living Kidney Donors.
 • Transplant Proc. 2015 Jun;47(5):1287-90. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.04.027.
 • Y. Yuksela,*, S. Tekinb, D. Yukselc, I. Dumand, M. Sarierd, L. Yucetina, E. Turana, H. Celepa, T. Ugurlue, M.M Inalf, Y.H. Asumang, and A. Demirbasa
 • Pregnancy and Delivery in the Sequel of Kidney Transplantation: Single-Center Study of 8 Years’ Experience.
 • Transplantation Proceedings, 49, 546e550 (2017)doi:10.1016/j.transproceed.2017.02.002ª
 • Y. Yuksela,*, S. Tekinb, D. Yukselc, I. Dumand, M. Sarierd, L. Yucetina, K. Kiraze, M. Demirbasf, A. Kaya Furkana, M. Aslan Sezera, A. Demirbasa, and Y.H. Asumang
 • Optimal Timing for Removal of the Double-J Stent After Kidney Transplantation
 • Transplantation Proceedings, 49, 523e527 (2017) http://doi.org/10.1016/j.transproceed.2017.01.008
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 • Öğünç G, Tekin S, Laparoscopic Second-Look Under Local Anaesthesia After Bowel Resection Marmara Medical Journal, 13, 98-99 (2000)
 • Çolak T, Erdoğan O, Tekin S, Mekanik Barsak Tıkanıklığına Neden Olan Strangüle Obturator Herni ''Olgu Sunumu''
 • Ulusal Travma Dergisi, 6, 72-74 (2000)
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Tuncer M, Kaçar S, Yavuz A, Çetinkaya R, Tekin S, Gürkan A, Demirbaş A, Akaydın M, Yakupoğlu G, Ersoy F, Comparison of C2 Monitorized cyclosporine and Tacrolimus Baded Immunasupressive Regimens In Renal Transplant Recipients, World Congress Of Nephrology, Berlin, Nephrology Dialysis Transpalntation. 2003 18 supp 4 (780)
 • Öğünç G, Tekin S, Laparoscopic Second-look After Bowel Resection Under Lokal Anaesthesia, 3rd İnternational Congress on Ambulatory Surgery, Ambulatory Surgery, 1999 7 supp1 (561)
 • Öğünç G, Tekin S, Is Excision of Hernia Sac Needen in Laparoscopic Repair of Indirect Inguinal Hernia?  4th İnternational Congress on Ambulatory Surgery, Geneva, Ambulatory Surgery, 2001 supp 9 (47)
 • Öğünç G, Tekin S, Omental Wrapping: The most Common Cause of Catheter Malfunction in Peritoneal Dialysis, IX Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Montreal, Peritoneal Dialysis International, 2001, 21, supp 2 (50)
 • Öğünç G, Tuncer M, Tekin S, Yılmazer BD, Ersoy FF, Comparison of Laparoscopic Omental Fixation Technique and Conventional CAPD Catheter Placement,  IX Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Montreal, Peritoneal Dialysis International, 2001, 21, supp 2 (
 • Öğünç G, Tuncer M, Tekin S, Ersoy FF, An Unexpected Complication in CAPD: Severe Abdominal Pain, IX Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Montreal, Peritoneal Dialysis International, 2001, 21, supp 2 (84)
 • Arıcı C, Tekin S, Alakuş H, Arslan A, Balcı MK, Aktan Ş, Akaydın M, Thyroid Cancer in Children and Adolescent Age Group,  5th European Congress of Endocrinology, Turin,
 • Sabri Tekin, Yucel Yuksel, Alper Demirbas, Emergent living donor liver transplantation for multible giant cavernous hemangiomas of liver: case report. ILTS 21st Annual International Congress, Chicago
 • Yücetin L, Tifil S,Keçecioğlu N,  Yanik Ö, Özkan A, Eroğlu A, Dheir H, Tekin S, Güven B, Dinçkan A, Kaçar S, Tuncer M, Paired Exchange Kidney Transplantation Experience of Turkey. 11th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement, 2011,Buenos Aires.
 • Yücetin L, Tekin S, Tuncer M, Demirbaş A. Living Kidney Donor  Experience of One Center With 500 Transplantations per year. 11th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement, 2011,Buenos Aires.
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • 6.4.1 Çolak T, Tekin S, Meme Kitlelerinin Tanısında İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Yeri, VI Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Meme Hastalıkları Dergisi, 2001, 8 (23)
 • Gürkan A, Tekin S, Çolak D, Tuncer m, Demirbaş A, Renal Transplant Alıcılarında Post-operatif Erken Dönemde Renal Sintigrafi Kullanım Sıklığı: Ne Kadar Sıklıkla Kullanılmalı? Rutin Kullanılmalı mı? Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III:Kongresi, Adana, Transplantasyon 2002, (54)
 • Yavuz HA, Tuncer M, Gürkan A, Erdoğan O, Tekin S, Ersoy F, Yakupoğlu G, Demirbaş A, Sadece böbrek tutulumu ile giden CMV enfeksiyonu; İlginç Bir Vaka. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III:Kongresi, Adana, Transplantasyon 2002, (54)
 • Tuncer M, Tekin S, Gürkan A, Yavuz HA, Yücetin L, Erdoğan O, Ersoy F, Akaydın M, Yakupoğlu G, Demirbaş A, Kadavradan Böbrek Naklinde Marjinal Donör Kullanımı, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III:Kongresi, Adana, Transplantasyon 2002, (55)
 • Tekin S, Yavuz HA, Tuncer M, Gürkan A, Yücetin L, Ersoy F, Akaydın M, Yakupoğlu G, Demirbaş A, Canlı Nakil Sayısının Arttırılmasında Tek HLA DR Uyumu: Bir Merkezin Deneyimi, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III:Kongresi, Adana, Transplantasyon 2002, (54)
 • Tuncer M, Yavuz HA, Tekin, Gürkan A, Erdoğan O,Çolak D, Ersoy F, Akaydın M, Yakupoğlu G, Demirbaş A, Böbrek Nakli Hastalarında CD3 Monitörizasyonunun CMV Enfeksiyonunu Önlemedeki Önemi, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III:Kongresi, Adana, Transplantasyon 2002, (18)
 • Tuncer M, Yavuz HA,Gürkan A, Çolak D, Akın M, Tekin S, Ersoy F, Akaydın M, Yakupoğlu G, Demirbaş A, Böbrek Naklinde CMV Akut Rejeksiyona Neden Oluyor mu? Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III:Kongresi, Adana, Transplantasyon 2002, (19)
 • Tekin S,  Dündar H.Z, Yıldız İ, Tuncer M, Yücetin L, Kırca Ö, Demirbaş A. Preoperatif Dönemde Koroner Revaskülarizasyon Yapılan Hastaların Renal Transpalntasyon Sonuçları. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII.Kongresi, Antalya, Transplantasyon 2011, (44)
 • Tuncer M, Tekin S, Yücetin L,Şengül A, Demirbaş A. Çapraz Böbrek Naklinin Canlı Akraba Vericili Nakillerle Karşılaştırılması. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII.Kongresi, Antalya, Transplantasyon 2011, (55)
 • Tuncer M, Tekin S, Yücetin L, Demirbaş A.Kan Uyumsuz Böbrek Nakli: Türkiye’nin İlk Vakaları. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII.Kongresi, Antalya, Transplantasyon 2011, (57)
 • Tuncer M, Tekin S, Yücetin L, Şengül A, Demirbaş A.Hepatitis B Taşıyıcıları Canlı Böbrek Vericisi Olabilir! Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII.Kongresi, Antalya, Transplantasyon 2011, (73)
 • Keleş Y, Düzenli M, Tuncer M, Tekin S, Yavuz A, Demirbaş A, Organ nakli yapılan hastalarda kanser dağılımı, 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 2014, Antalya (394)                   
 • Tekin S, Yüksel Y, Yavuz A, Tuncer M, Demirbaş A, Medicalpark Antalya Deneyimi: 670 Laparoscopik Donör Nefrektomi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (73)
 • Tekin S,  Yavuz A, Yücetin L, Döşemeci L, Yüksel Y, Tuncer M, Demirbaş A, 65 yaş üzeri alıcılarda renal transplantasyon: 4 yıllık deneyim(2008-2012) Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (73)
 • Tekin S, Yüksel Y,  Yücetin L, Yavuz A, Yüksel D, Duman İ,Tuncer M, Demirbaş A, Karaciğer Transplant Alıcısında Tacrolimus’un Neden Olduğu Akinetik Mutizm. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (82)
 • Şahin B, Yüksel Y, Tekin S,  Yücetin L, Döşemeci L, Tuncer M, Demirbaş A, NODM (New Onset Diabetes Mellitus) Gelişen Renal Transplant Hastalarında İnsülin Kesilmesinde Multidisipliner Yaklaşım: Önemli Bir Vaka. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (145)
 • Yücetin L, İkizler G,Yanik Ö, Yavuz H, Tekin S, Tuncer M, Demirbaş A, Canlı Böbrek Vericilerinin nakil sonrası psikososyal değerlendirmesi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (97)
 • Demirbaş A, Tekin S, ,  Yücetin L, Yüksel, Döşemeci L,Tuncer M, Antalya Medicalpark Organ Nakli Merkezi Böbrek Nakli Deneyimi: İlk Sunu. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (99)
 • Tekin S, Yavuz A, Yüksel Y,  Tuncer M, Yücetin L, Demirbaş A, Canlı vericili böbrek naklinde ileri yaş donör kullanımı, Medicalpark Antalya deneyimi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (108)
 • Yavuz A, Tekin S, Yücetin L,  Yüksel Y, Tuncer M, Demirbaş A, Hepatit B yüzey antijeni pozitif olan donörler böbrek nakli için kontrendikasyon mu? Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (110)
 • Tekin S, Yüksel Y,   Yücetin L, Yavuz A, Yüksel D, Duman İ, Tuncer M, Demirbaş A, Böbrek naklinde çift üreterli olgularımız. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (111)
 • Tekin S, Yavuz A, Tekin İ, Yüksel Y, Kapan Ş,   Yücetin L, Okutan H, Tuncer M, Demirbaş A, Koroner arter bypass ve renal transplantasyon: Eş zamanlı cerrahi işlem. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (135)
 • Tuncer M, Tekin S, Yüksel Y,Yücetin L, Döşemeci L, Demirbaş A,Türkiye’nin ilk uluslararası çapraz nakil programı. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (147)
 • Tuncer M, Keleş Y, Tekin S, Yüksel Y,  Düzenli M,Yavuz A, Döşemeci L, Demirbaş A, Böbrek nakli hastalarında kanser gelişimi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (148)
 • Yücetin L, İkizler G, Bozoklar C, Tekin S, Yanık Ö, Yüksel Y, Tuncer M, Demirbaş A, Canlı böbrek vericilerinde sosyal desteğin önemi.  Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (161)
 • Tekin S, Yüksel Y,  Yücetin L, Tekin İ, Kapan Ş, Yavuz A, Yüksel D,  Duman İ, Tuncer M, Demirbaş A, Eş zamanlı Koroner arter bypass, aortobifemoral bypass, nativ nefrektomi ve böbrek nakli. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (164)
 • Tekin S, Yüksel Y, Yücetin L, Yavuz A,  Yüksel D, Duman İ, Savaş M, Tuncer M, Demirbaş A, Canlı vericili böbrek naklinde ektopik böbrek kullanımı. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (165)
 • Tekin S, Yüksel Y, Yücetin L, Demirbaş A, Canlı vericili karaciğer naklinde orta (middle) hepatik venin kadavra donörden alınan aortik greftle rekonstrüksiyonu. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği X: Kongresi, Bodrum, Transplantasyon 2014 (207)      
 • Tekin İ, Tekin S, Kapan Ş, Yüksel Y, Demirbaş A, Okutan H, Endovascular repair of Abdominal Aortic Aneurysm prior to Renal Transpalntation Surgery. 10th İnternational Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey. The Journal of Cardiovascular Surgery Vol 55, 2014(53)
 • Duman İ, Tekin S, Yüksel Y, Sarıer M, Koşar A, Demirbaş A, Böbrek Nakli sonrası gelişen Ürolojik Komplikasyonlara Endoürolojik Yaklaşımlarımız. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya p-106
 • Duman İ, Koşar A, Tekin S, Yüksel Y, Sarıer M, Tuncer M, Demirbaş A, Küçük Mesaneli Hastalarda Böbrek Nakli 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya p-105
 • Tekin S, Dündar HZ, Kırca Ö, Tuncer M, Yavuz HA, Yücetin L, Demirbaş A. Renal Transplantasyonda Aksesuar Arterin Mikrocerrahi Teknikle Anastomozu. 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir 2012.
 • Tekin S, Dündar HZ, Tuncer M, Yavuz HA, Yücetin L, Demirbaş A. Tek Merkezde 3 yılda yapılan 1530 Canlı Vericili Donör Nefrektomi sonuçlarımız. 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir 2012.
 • Tekin S, Tuncer M, Yavuz HA, Dündar HZ,  Yücetin L, Demirbaş A. Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Lenfosel Vakalarında Laparoskopik Peritoneal Fenestrasyon Sonuçlarımız. 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir 2012.
 • Yaşa H, Akçay A, Üstün G, Özdemir İ, Tekin S. Farklı Bir Teknikle Başarılı Renal Arter Onarım Cerrahisi; Olgu Sunumu. 17.Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi, 2015 Antalya.
 • Duman İ, Yüksel Y, Tekin S, Sarıer M, Yavuz H.A., Demirbaş A,
 • Böbrek Nakli Sonrası Ureteroneosistostomi Gerektiren Urolojik Komplikasyonlar ve Tecrübelerimiz. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI: Kongresi, Transplantasyon 2016
 • Yüksel Y, Tekin S, Sarıer M, Demir İ, Yücetin L, Yüksel D, Arslan F, Turan E, Yavuz H.A., Demirbaş A,
 • Böbrek Nakli Sonrası Doğum Yapan Hastalarımızın Sonuçları. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI: Kongresi, Transplantasyon 2016
 • Yüksel Y, Tekin S, Duman İ, Sarıer M, Güler M, Yüksel D, Yücetin L, Özer M, Celep H, Yavuz H.A., Demirbaş A.
 • Böbrek Nakli Yapılan Polikistik Böbrek Hastalarında Eş Zamanlı Nativ Nefrektomi. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI: Kongresi, Transplantasyon 2016
 • Yüksel Y, Tekin S, Duman İ, Sarıer M, Güler M, Yücetin L, Yüksel D,Yavuz H.A., Demirbaş A,
 • Böbrek Naklinde Çift Üreterli Vakalarımız. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XI: Kongresi, Transplantasyon 2016

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • 2002 - ESOT(European Society for Organ Transpalntation) – İngiltere / Fransa
 • 2003 - TOP(Transplant Operatif Procedures) - Almanya
 • 2011 - Microcerrahi Sertifikası - İndiana Üniversitesi-ABD
 • 2011 - Astellas Development Programme in Transpalntation

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği
 • ESOT(European Society for Organ Transpalntation)