Prof. Dr. N. Dilek BAKAN

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
2015 - Halen, İstanbul/Türkiye

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Eğitim Görevlisi, Tüberküloz Klinikleri Sorumlusu
2013 - 2015, İstanbul/Türkiye

LEUVEN KATOLİK ÜNİVERSİTESİ

Akciğer Transplantasyonu Merkezi, Gözlemci
2012 - 2012, Belçika

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Akciğer Nakli Medikal Sorumlusu
2012 - 2015, İstanbul/Türkiye

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
2002 - 2012, İstanbul/Türkiye

İSTANBUL BEYKOZ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı
2002 - 2002, İstanbul/Türkiye

Eğitim

DOÇENT


2013 , İstanbul/Türkiye

YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlık Eğitimi
1997 - 2001 , İstanbul/Türkiye

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1988 - 1994 , İstanbul/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • 15 uluslararası ve 19 ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel makale
 • 43 ulusal kongrede sunulmuş bildiri

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Başta akciğer transplantasyonu ile ilgili olmak üzere çok sayıda kurs, sempozyum ve kongre katılımı vardır.

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu (Board) Belgesi
 • Türk Toraks Derneği Yıllık Kongrelerinde 2 kez en iyi bildiri 1. ödülü, 1 kez en iyi poster 3. ödülü
 • Türk Toraks Derneği 15. Ve 17. Yıllık Kongresi en iyi yayınlanmış bildiri 1. ödülü

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Toraks Derneği, Akciğer Nakli Çalışma Grubu Sekreterliği
 • Türk Solunum Araştırmaları Derneği
 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği
 • Verem Savaş Derneği
 • European Respiratory Society