Prof. Dr. Murat BİNBAY

Deneyim

MEMORIAL ŞİŞLİ HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
2017 - Halen, İstanbul/Türkiye

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu
2015 - 2017, İstanbul/Türkiye

MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ HASTANESİ

Üroloji Servisi Robotik Cerrahi Uzmanı
2013 - 2017, İstanbul/Türkiye

BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu
2013 - 2015, İstanbul/Türkiye

DUKE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Duke Stone Center Üroloji Uzmanı (Endo-üroloji Eğitimi)
2011 - 2011, ABD

LEUVEN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Üroloji Uzmanı (Üro-onkoloji Eğitimi)
2007 - 2007, Belçika

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
2006 - 2013, İstanbul/Türkiye

MALATYA ASKERİ HASTANESİ

Üroloji Uzmanı
2005 - 2006, Montreal/Türkiye

Eğitim

DOÇENT

2012

HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Üroloji Uzmanlık Eğitimi
2000 - 2005

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1993 - 1999

Bilimsel Yayınları

 • 70 uluslararası pubmed endekslenen yayın, 68 uluslararası bildiri
 • H-index = 18; Uuslararası Sitasyon = 1027
 • 32 ulusal dergilerde yayın, 75 ulusal kongrelerde yayınlanan bildiri
 • İlgi alanları;
 • Böbrek kanseri, Prostat kanseri, Mesane kanseri (Ürolojik kanserler)
 • Böbrek taşları
 • >300 robotik kanser cerrahisi deneyimi
 • >1000 laparoskopik kanser cerrahisi deneyimi
 • >1500 kapalı böbrek taşı deneyimi (peruktan nefrolitotomi, fleksible ureteroskopi)

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • HUG Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği, Robotik Cerrahi Eğitimi, İsviçre, 2009
 • Uluslararası toplantılar
 • 100 den fazla uluslararası toplantı, katılımcı
 • 30 dan fazla uluslararası toplantı, konuşmacı (state of the art lecture)
 • Mansura Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji & Nefroloji Kliniği Üroonkoloji Eğitimi, Mısır, 2009
 • Ulusal Endoüroloji Kongresi Bilimsel Sekreteri

Mesleki Ödül, Derece ve Deneyimler

 • En iyi çalışma 3.lük Ödülü EAU 3rd South Eastern European Meeting 5-6 October 2007, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Characteristics of patients requiring double J placement due to urine leak after percutaneous nephrolithotomy.
 • En iyi çalışma 1. lik Ödülü EAU 6th Southeastern European Meeting 2010, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey. Does simple malrotation in kidney affect Percutaneous nephrolithotomy outcomes: A matched pair analysis in multicenter study.
 • En iyi sunum 3. Ödülü EAU “Challenge the experts” Meeting 2-5 Feb 2013, Davos, Switzerland.

Mesleki Üyelikleri

 • TürkiyeESRU (Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkan)
 • Uluslararası Genç Ürologlar Deneği (Kurucu Üyesi ve 2. Başkan)
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Androloji Derneği
 • Endoüroloji Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
 • Avrupa Üroloji Derneği (EAU) ’ACTIVE MEMBER’ üyeliği
 • EAU “Young Academic Urologist” Grubunun Urolithiasis/ Endourology bölümü üyesi (2010-2013)
 • Dünya Endoüroloji Derneği
 • Amerika Üroloji Derneği