Doç. Dr. Funda UYSAL TAN

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Nöroloji Uzmanı
2013 - Halen, Ankara/Türkiye

TDV 29 MAYIS HASTANESİ

Nöroloji Uzmanı - Doç.Dr.
2008 - 2011, Ankara/Türkiye

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Doç.Dr.
2006 - 2008, Kırıkkale/Türkiye

HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ

Nörolojik Bilimler Enstitüsü
2004 - 2006, Ankara/Türkiye

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr.
2000 - 2005, Kırıkkale/Türkiye

Eğitim

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Nöroloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
1995 - 2000 , Ankara/Türkiye

ANKARA YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

Anestezi Kliniği
1993 - 1994 , Ankara/Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1986 - 1992 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Pelin Arıbal Kocatürk, M.Cenk Akbostancı, Funda Tan, Güzin Özelçi Kavas. Superoxide dismutase activity and zinc and copper concentrations in Parkinson’s disease. Pathophysiology 2000;7:63-67.

  A2.  Yücel Kanpolat , Agahan Unlu, Ali Savas, Funda Tan. Chiari Type 1 malformation presenting as glossopharyngeal neuralgia: Case report. Neurosurgery 2001;48(1):1-3.

  A3.  Funda Uysal Tan, H.Özden Şener, Sadık Bilgiç, Huban Atilla, Nezih Yücemen. Bilateral sixth-nerve palsy associated with dural arteriovenous malformation. Acta Neurologica Belgica 2001;101:110-112.

  A4.   M.Cenk Akbostancı, Pelin Arıbal Kocatürk, Funda Uysal Tan, Güzin Özelçi Kavas. Erythrocyte superoxide dismutase activity differs in clinical subgroups of Parkinson’s disease patients.  Acta Neurologica Belgica 2001;101:180-183.

  A5.   Funda Uysal Tan, Hülya Çetinkaya, Esra Erden, Sedat Ulkatan, Nursel Aydın. Dual benefit from intramuscular interferon-ß treatment in a patient with multiple sclerosis and chronic hepatitis-C virus infection. Hepato-gastroenterology 2002;49:1686-1688.

  A6.   Cengiz Akarsu, Funda Uysal Tan, Tuba Kendi. Color Doppler imaging in optic neuritis with multiple sclerosis. Graefe’s Archieve for Clinical and Experimental Opthalmology 2004 Dec;242(12):990-994.

  A7. A.Tuba K.Kendi, Funda Uysal Tan, Mustafa Kendi, Sevda Yılmaz, Sinef Huvaj, Serdar Tellioğlu. MR spectroscopy of cervical spinal cord in patients with multiple sclerosis. Neuro-radiology 2004 Sep;46(9):764-769.

  A8. Funda Uysal Tan, Serdar Tellioğlu, Gülümser Aydın, Ali Kemal Erdemoğlu, Işık Keleş.  Ankylosing spondylitis and multiple sclerosis in an HLA-B27 negative patient. Acta Neurologica Belgica 2004 Dec;104(4):169-172.

  A9.Funda Uysal Tan, Cengiz Akarsu, Reyhan Güllü. Retinal nerve fiber layer thickness is unaffected in migraine patients. Acta Neurologica Scandinavica 2005 Jul;112(1):19-23.

  A10.A.Tuba K.Kendi, Funda Uysal Tan, Mustafa Kendi, Haydar Hüseyin Erdal, Serdar Tellioğlu. Magnetic resonance spectroscopy of the thalamus in essential tremor patients.

  Journal of Neuroimaging  2005;15:362-366.

  A11. Osman Kürşat Arıkan, Funda Uysal Tan, Tuba Kendi, Can Koç. The use of botulinum toxin type A for the treatment of masseteric muscle hypertrophy. The Journal of Otolaryngology 2006;35(1):40-43.

  A12. Funda Uysal Tan, Cengiz Akarsu, Reyhan Gullu, Hatice Doner. Retinal nerve fiber layer analysis in idiopathic intracranial hypertension. Neurology India 2006;54(2):168-172.

  A13. Funda Uysal Tan, Tulay Kansu, Cengiz Akarsu. Post-thymectomy, seronegative myasthenia gravis. Neuro-ophthalmology 2008;32:7-12.

  A14.Funda Uysal Tan, Cengiz Akarsu, Reyhan Gullu, Tulay Kansu. Bilateral optic neuritis after influenza vaccination. Neuro-ophthalmology 2010;34:115-117.

  A15. Zafer Onaran, Funda Uysal Tan, Pelin Yılmazbaş, Yüksel Onaran. Bilateral non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy following second-trimester hemorrhage. Journal of Clinical Neuroscience 2012;19:1445-1447.

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. G.Özelçi Kavas, M.Cenk Akbostancı, P. Arıbal Kocatürk, Funda Tan: Parkinson’s disease: What is the key in the pathogenesis. III International Congress of Pathophysiology, Lahti, Finland, 28 June-3 July, 1998.

  B2. Ali Kemal Erdemoğlu, Funda Tan, Ayhan Varlıbaş. Circadian blood pressure pattern and occurence of lacunar infarct. European Journal of Neurology 2002;9(suppl):111. (6th EFNS Congress, Vienna, 26-29 October, 2002)

  B3. Ali Kemal Erdemoğlu, A.Çakmak, M.Saygun,  Funda Uysal Tan, Ayhan Varlıbaş. Prevalence of epilepsy in Kırıkkale province a rural area of Turkey. Epilepsia 2002;43(8):75. (5th European Congress on Epileptology, Madrid, 6-10 October, 2002).

  B4. Murat Basar, Sedat Ulkatan, Ertan Batislam, Erdal Yılmaz, Funda Uysal Tan, Halil Basar. Changes of pudendal somatosensory evoked potentials (SEP) after sildenafil application in erectile dysfunction with diabetic polyneuropathy. Journal of Sexual Medicine, November 2004,  Vol. 1, supplement 1, page 44-45. (11th Annual Meeting of the International Society for Sexual and Impotence Research, Buenos Aires, Argentina, October 17-21, 2004)

  B5.A.Füsun Kalpaklıoğlu, Funda Uysal Tan, Rabia Koç, Müge Tunçkol. The role of allergy in migraine: fact or fiction. The Journal of Allergy and Clinical Immunology 2005;115(2):S241. (61th Annual Meeting of American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, San Antonio, March 18-22, 2005)

  B6. Sahin S, Bademci G, Tan FU, Koçak OM. Complex regional pain syndrome due to radiation induced brachial plexopathy. European J Pain 2006;10 (suppl 1):s210 (5th Congress of the European Federation of IASP Chapters, Istanbul, september 2006)

  B7. Funda Uysal Tan, Cengiz Akarsu, Reyhan Gullu, Tulay Kansu. Bilateral optic neuritis after influenza vaccination. Neuro-ophthalmology 2007;31(2):72. 8th European Neuro-ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, Istanbul, may 2007.

  B8. Funda Uysal Tan, Zafer Onaran, Pinar Yılmazbaş, Yüksel Onaran. Bilateral anterior ischemic optic neuropathy following second-trimester abortion related hemorrhage. Neuro-ophthalmology 2007;31(2):73. 8th European Neuro-ophthalmology Society (EUNOS) Meeting, Istanbul, may 2007.

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Funda Tan, H.Hüseyin Özsan. Deliriyum sendromuna genel bir bakış. Nöroloji 1997;24(1):108-112.

  D2. Fatma Kurtuluş, Funda  Tan, Nursel Aydın: Akut ensefalit. Nöroloji 1999;26(1):10-13.

  D3. Funda Tan, H.Özden Şener: Nörotrofik fakörlerin periferik sinir sistemi üzerine etkileri. Nöroloji 1999;26(1):52-58.

  D4.  Funda Tan, M.Cenk Akbostancı, Özlem Küçük, Fatma Kurtuluş, Nermin Mutluer. Kortikobazal dejenerasyonlu bir olgunun görüntüleme bulguları. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2000;3:57-61.

  D5.  M.Cenk  Akbostancı,  Funda Tan,  Sıla Usar,  Hatice Balaban,  Nermin Mutluer. Parkinson hastalığının ortaya çıkışına genel anestezinin etkisi. Türk Nöroloji Dergisi 2000;1(1):17-22.

  D6.  Funda Uysal Tan , Hatice Balaban, Sedat Ulkatan, M.Cenk  Akbostancı.  Paroksismal diskinezili 4 olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2001;7(1):101-107.

  D7. Funda Uysal Tan, M.Cenk  Akbostancı. Demanslarda Klinik Ayırıcı Tanı.  Demans Dergisi 2001;1(1):15-25.

  D8. Ali Kemal Erdemoğlu, Funda Uysal Tan,Aydanur Ekici, Ayhan Varlıbaş, M.Savaş Ekici. Parkinson hastalığında L-dopanın solunum fonksiyon testleri üzerine etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004;6(1):17-19.

  D9. Funda Uysal Tan, M.Cenk Akbostancı, Babür Dora, Başak Bolluk, Adil Çulcuoğlu. Sigara kullanımı ve Parkinson hastalığı. Türk Nöroloji Dergisi 2004;10:497-502.

  D10. Funda Uysal Tan, A.Füsun Kalpaklıoğlu, Rabia Soylu Koç, Müge Tunçkol. Migren başağrısında IgE aracılı alerjinin rolü. Astım Allerji İmmünoloji 2005; 3(1):10-15.

  D11. Funda Uysal Tan, Nurper E.Özen, Şaziye Kazezoğlu, Fatma Kökoğlu, Cumhur Boratav. Depression and anxiety in patients with migraine and tension-type headache. Gazi Medical Journal 2005;16(2):74-79.

  D12. Funda Uysal Tan. Diğer Primer Başağrıları. Türkiye Klinikleri Dergisi, Başağrıları Özel Sayısı. Editör Nermin Mutluer.2008;1(1):37-47.

  D13. Funda Uysal Tan. Noninflamatuvar Optik Sinir Hastalıkları. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2011;4(1):41-47.

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E1. F.Uysal Tan, S.Susar, M.C.Akbostancı, H.Balaban, N.Mutluer. Parkinson hastalığı patogenezinde geçirilmiş operasyonların rolü. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül 1998, Bursa.

  E2. Hatice Balaban, Funda Tan, M.Cenk Akbostancı, Nermin Mutluer. Bir Türk ve bir Amerikan hareket bozuklukları polikliniğinin karşılaştırılması. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi, 23-27 Eylül 1998, Bursa.

  E3. M.Cenk Akbostancı, Ali Savaş, Hatice Balaban, Funda Tan, Bülent Elibol, Yücel Kanpolat. Parkinson hastalığında pallidotominin yürüme hızına etkisi. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999, Kuşadası.

  E4. Funda  Tan, M.Cenk Akbostancı, Babür Dora, Gamze Eroğlu, Özlem Gökdemir, Adil Çulcuoğlu. Tütün kullanımı ve Parkinson hastalığı. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999, Kuşadası.

  E5. Funda  Tan, Özlem Gökdemir, Babür Dora, Gamze Eroğlu, M.Cenk Akbostancı, Adil Çulcuoğlu. İlaçların Parkinson hastalığının ilerleme hızına etkisi. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999, Kuşadası.

  E6. Funda Tan, Özden Şener, Nezih Yücemen, Sadık Bilgiç, Aslı Köktener, Nermin Mutluer. Dural arteriovenöz malformasyona bağlı bilateral VI. kraniyal sinir paralizisi. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999, Kuşadası.

  E7. Deniz Selçuki, Funda Tan, Deniz Tuncel, Nermin Mutluer. Amyotrofik lateral sklerozda prognostik faktörler. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999,  Kuşadası.

  E8. Ayşe Bingöl, Funda Tan, Nursel Aydın, Nezih Yücemen. Kas güçsüzlüğü olmayan, papillitin ön planda olduğu Guillain-Barre varyantı. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999, Kuşadası.

  E9. Fatma Kurtuluş, Funda Tan, Nursel Aydın. Akut ensefalit. 35. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 24-28 Ekim 1999, Kuşadası.

  E10. Ali Kemal Erdemoğlu, Sedat Ulkatan, Funda Uysal Tan, Ayhan Varlıbaş. Lomber ponksiyon sonrası yatak istirahatinin başağrısı gelişimine etkisi. 36. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 2000.

  E11. Ali Kemal Erdemoğlu, Sedat Ulkatan, Funda Uysal Tan, Ayhan Varlıbaş. Karpal tünel sendromunda tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. 36. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 2000.

  E12. Ali Kemal Erdemoğlu, Sedat Ulkatan, Funda Uysal Tan, Ayhan Varlıbaş. Diabetik nöropati ve venlefaxinin semptomatik tedavideki etkinliği. 36. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 2000.

  E13. Sedat Ulkatan, Murat Başar, Funda Uysal Tan,Serdar Tellioğlu. Sildenafilin diabetik nöropatili ve normal kişilerde pudendal uyarılmış duysal potansiyele etkisi. 37.Ulusal Nöroloji  Kongresi, Antalya 2001.

  E14. Hatice Keleş, Sefa Güliter, Murat Başar, Halil Başar, Funda Uysal Tan , Burak Canver, Ertan Batislam. Kronik alkol kullanımına bağlı otonom nörojenik mesane olgu sunumu. 5.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Antalya 2003.

  E15. Funda Uysal Tan, Serdar Tellioğlu, Gülümser Aydın, Ali Kemal Erdemoğlu, Işık Keleş. Ankilozan spondilit ve Multipl skleroz. 39.Ulusal Nöroloji  Kongresi, 22-26 Ekim 2003.

  E16. Funda Uysal Tan, Serdar Tellioğlu, Ali Kemal Erdemoğlu, Şeyda Yetik. Migren profilaksisinde valproat, gabapentin ve topiramat kullanımı-klinik izlem.  40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 29Eylül-3Ekim  2004, Antalya.

  E17. Funda Uysal Tan, Serdar Tellioğlu, Rabia Soylu Koç, Alev Leventoğlu. Serebral venöz sinüs  trombozunda migren benzeri başağrısı. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 29Eylül-3Ekim  2004, Antalya.

  E18. Cengiz Akarsu, Funda Uysal Tan, Tuba Kendi. Optik nevritte renkli doppler görüntüleme. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.

  E19. Reyhan Güllü, Funda Uysal Tan, Cengiz Akarsu, Ahmet Ergin. Migren başağrısında retinal sinir lifi analizi. 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2004, Antalya.

  E20. A.Füsun Kalpaklıoğlu, Funda Uysal Tan, Rabia Soylu Koç, Müge Tunçkol. Migrende alerjinin rolü. 12. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 6-10 Ekim 2004, Antalya.

  E21. Serdar Tellioğlu,Funda Uysal Tan, Halil Yaman, Hakan Boyunağa, Emir Özgür Akgül. Migren başağrısında neopterin düzeyleri. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık  2005, İstanbul.

  E22. Rabia Soylu Koç, Funda Uysal Tan, Emel Erkek, Fatma Tunçez. Notalgia parestetikada klinik, radyolojik, elektrofizyolojik incelemeler ve gabapentin tedavisine yanıtlar. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17  Kasım  2006, Antalya.

  F. Kitap Bölümü

  F1. Funda Uysal Tan. Komada göz bulguları. Nöro-oftalmoloji El Kitabı. Editörleri: Pınar Aydın O’Dwyer, Tülay Kansu, Nuran Torun. Güneş Tıp Kitabevi Ankara 2008. sayfa 275-280.

  G. Çeviri Kitap Bölümü

  G1. Funda Uysal Tan. Hareket Bozuklukları. Nörolojide Ayırıcı Tanı El Kitabı, Nicholas P.Poolos, Çeviri Editörleri: MC.Akbostancı, S.Ulkatan.

  G2. Funda Uysal Tan, Tulay Kansu. Oküler hareket ve pupil fonksiyon bozuklukları.Adams and Victor’s Principles of Neurology. Editörler Allan H Ropper,  Robert H Brown. Çeviri Editörü:Murat Emre.

  G3. Funda Uysal Tan. Oküler motor sinirler. DeJong’s Neurology. Editör: William Campbell.Çeviri Editörlerü: Neşe Çelebisoy. 2008. 6.baskı.Bölüm 14. sayfa 149-191

  G4. Bruni J ( çeviri:Funda Uysal Tan). Epizodik bilinç bozuklukları. Neurology in Clinical Practice. Editörler: Bradley, Daroff, Fenichel, Jankovic.  Çeviri Editörü: Ersin Tan, Sevim Erdem Özdamar. 5. Baskı. Cilt 1. Bölüm 2. sayfa 11-20.

  G5. Remler BF, Daroff RB. Düşmeler ve düşme (drop) atakları. ( çeviri:Funda Uysal Tan). Epizodik bilinç bozuklukları. Neurology in Clinical Practice. Editörler: Bradley, Daroff, Fenichel, Jankovic.  Çeviri Editörü: Ersin Tan, Sevim Erdem Özdamar. 5. Baskı. Cilt 1. Bölüm 3. sayfa 21-25.

  G6. Funda Uysal Tan, Ahmet Hondur. Oküler motor sistemi etkileyen lezyonların lokalizasyonu. Localisation in Neurology. Ed.Brazis PW, Masdeu JC, Biller J. Nörolojide Klinik Lokalizasyonlar. Çeviri Editörü:Murat Emre. Güneş Kitabevi.5.Baskı. Sayfa 169-269.

  G7. Funda Uysal Tan. Göz Kapağı Pozisyonunda Bozukluklar. Samuels’s Manual of Neurologic Therapeutics. Çeviri Editörü: Doç. Dr.Levent E İNAN, Doç. Dr. Gülnihal KUTLU. Güneş Kitabevi. 2013.

  H. Uzmanlık Tezi

  Parkinson hastalığının ilerleme hızına etki eden faktörler

   Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

   • Nöro-oftalmoloji
   • Parkinson hastalığı ve hareket bozuklukları, botoks uygulamaları,
   • Başağrıları
   • Multipl skleroz
   • Nörofizyoloji (EEG, EMG)

   Mesleki Üyelikleri

   • European Neurological Society
   • Türk Nöroloji Derneği
   • Parkinson Hastalığı Derneği
   • Türk Uyku Araştırmaları Derneği
   • Multipl Skleroz Derneği