Uzm. Dr. Evrim YANMAZ ERDOĞMUŞ

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2019 - Halen, Ankara/Türkiye

ÖZEL ETİMED HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Başhekim Yardımcısı
2014 - 2018, Ankara/Türkiye

BUCAK DEVLET HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2012 - 2012, Burdur/Türkiye

GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2012 - 2014, Diyarbakır/Türkiye

Eğitim

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Uzmanlık Eğitimi
2006 - 2011 , Ankara/Türkiye

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
1999 - 2005 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

  • Uzmanlık alanında ulusal ve uluslararası kongreler
  • Enfeksiyon kontrol hekimliği sertifikasyon programı
  • USG eşliğinde karaciğer biyopsi kursu (Uzmanlık derneği tarafından düzenlenen)
  • İş yeri hekimliği sertifikasyon programı

Mesleki Üyelikleri

  • Ankara Tabip Odası (ATO)
  • Türk Tabipleri Birliği (TTB)
  • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon hastalıkları Derneği (KLİMİK)
  • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
  • Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD)