Uzm. Dr. Elnur RUFULLAYEV

Deneyim

MEMORIAL HİZMET HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2019 - Halen, İstanbul/Türkiye

ÖZEL GÜNGÖREN HASTANESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
2018 - 2019, İstanbul/Türkiye

Eğitim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi
2012 - 2018 , İstanbul/Türkiye

AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2002 - 2008 , Azerbaijan

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • Erişkin Aşılamasında Güncel Sorunlar, Denizli
 • Kemik ve Eklem İnfeksiyonlarına Yaklaşım, Antalya
 • Kronik Yara ve İnfeksiyonlarında Son Gelişmeler, Aydın
 • Antibiyotik Yönetimi Programları İzmir
 • XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi Antalya 
 • Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu Eskişehir
 • Ulusal Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Sempozyumu İstanbul 
 • İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu İstanbul 
 • Ultrasonografi Eşliğinde Uygulamalı Karaciğer Biyopsisi Kursu İstanbul
 • Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) Temel Eğitim Programı İstanbul 
 • İlk adımda hasta yönetimi kursu İstanbul 
 •  Asistan ve Genc Uzman Hekimler, (AGUH) İstanbul
 • Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu İstanbul, 2013 
 • Nötropenik Ateşli Hastalarda Kritik Kararlar İstanbul
 • Klinik HIV/AlDS Sempozyumu İstanbul 
 • Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Oral Anliviral İlaç Direncinin Saptama ve Dirençle Baş Etme Yolları, Ankara
 • Temel EKG Kursu İstanbul
 • Biyoistatistik Kursu İstanbul 
 • Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin düzenlediği aylık bilimsel eğitim toplantıları, İstanbul

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği  
 • Türk Tabipler Birliği 
 • ESCMID (European  Society  of  Clinical Microbiology and Infectıous Diseases)