Uzm. Dr. Dinara MAMEDOVA

Deneyim

MEMORIAL ANKARA HASTANESİ

Radyoloji Uzmanı
2018 - Halen, Ankara/Türkiye

Eğitim

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Radyoloji Uzmanlık Eğitimi
2013 - 2018 , Ankara/Türkiye

TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ

Tıp Doktoru Eğitimi
2006 - 2012 , Ankara/Türkiye

Bilimsel Yayınları

 • L. PASAOGLU, D. MAMEDOVA, U. TOPRAK, G.HATİPOGLU,  Radiation-Induced Maxillary Osteosarcoma and Synchronous Oropharyngeal Squamous Cell Cancer: A Rare Case Report ,Int J Radiol Imaging Technol 2017, 3:025 DOI: 10.23937/2572-3235/1510025
 • Paşaoğlu L*, Toprak U, Üstüner E, Temel E, Özer H and Mamedova D, Are Variations of Paranasal Sinuses and Infundibular Trace Length Responsible for Development of Maxillary Sinusitis?, OMICS J Radiol 6:270. doi: 10.4172/2167-7964.1000270
 • Dinara Mamedova, Deniz Cılız , Uğur Toprak , KLİNİK OLARAK GLOMUS TÜMÖRÜNÜ, BT’DE KRONİK OTİTİS MEDİYAYI TAKLİT EDEN ORTA KULAK KOLESTEROL GRANULOMU, 37. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ – 2016, Antalya PS-303
 • Dinara Mamedova,  Semra Duran, Deniz Cılız, Mehtap Çavuşoğlu, Bülent Sakman Erişkin yaşta tanı almış kapalı tip servikal spinal disrafizm ve eşlik eden Chiari II malformasyonunu: Nadir Olgu, . Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Dinara Mamedova, Deniz Cılız, Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Bülent Sakman, Erişkin yaşta tanı almış kapalı tip servikal spinal disrafizm ve eşlik eden Chiari II malformasyonunu: Nadir Olgu, . Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Dinara MamedovaDeniz Cılız, Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Bülent Sakman Shwannomaya bağlı oluşan karpal tünel sendromu: Olgu sunumu, Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Dinara Mamedova, Deniz Cılız, Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu, Bülent Sakman  Makrodistrofiya Lipomatoza Olgu sunumu, Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Dinara Mamedova,Semra Duran ,Deniz Cılız, Mehtap Çavuşoğlu, Gül Hatipoğlu, Bülent Sakman,  Klinik olarak akut DVT’yi taklit eden dissekan Baker kisti, Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Dinara Mamedova,Semra Duran,Deniz Cılız, Mehtap Çavuşoğlu, Gül Hatipoğlu, Bülent Sakman  Septo-Optik Displazi: Olgu Sunumu, Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Dinara MamedovaDeniz Cılız, Bülent Sakman  Vertebrobaziler Dolikoektazi ile İlişkili Sensonöral İşitme Kaybı, 52. Ulusal Nöroloji Kongresi 2016
 • Dinara Mamedova, Uğur Toprak Gastrik Lipom: Olgu Sunumu, 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ – 2017, Antalya PS-066
 • Dinara Mamedova,Uğur Toprak,Çocukluk Çağında Wilms Tümörü Öyküsü Bulunan Erişkin Hastada İnsidental Feokromosıtoma Ve Paratiroid Adenomu Olgusu, 38. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ – 2017, Antalya PS-059
 • Deniz Sozmen Cılız,Dinara Mamedova, Aysel Kocagul Celikbas, Simten Dagdash, Denizhan Divanlıoglu, Bulent Sakman, Gulsum Ozet, Cerebral Aspergıllosıs: Neuroimagıng Features Of The Developmental Stages, EAJM 2018 P – 0214
 • Dinara Mamedova, Deniz Sozmen Cılız, Mehtap Cavusoglu, Hatıce Gul Hatıpoglu Cetın, Bulent Sakman,  Intracranial Supratentorıal Chondrosarcoma Mimicking Calcıfıed Braın Tumor: A Rare Case Report EAJM 2018, P - 0260

Katıldığı Mesleki Eğitimler, Kurslar ve Konferanslar

 • 35. Ulusal Radyoloji Kongresi (Antalya Belek 2014)
 • 37. Ulusal Radyoloji Kongresi (Antalya Belek 2016)
 • 100. Kuzey Amerika Radyoloji Kongresi (Online Katılım)
 • Avrupa Radyoloji Kongresi 2016 (Online Katılım)
 • Türk Magnetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı /2014/Ankara
 • Türk Magnetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2015/Ankara
 • Türk Magnetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı/2016/Ankara
 • Temel Girişimsel Radyoloji Kursu 2016/ Antalya Belek
 • Hacettepe Çok Kesitli BT Kursu 2015 Ankara
 • Hacettepe Çok Kesitli BT Kursu 2016 Ankara
 • 2014-2018 Ankara Aylık Radyoloji Seminerleri
 • 103 . Kuzey Amerika Radyoloji Kongresi (2017)
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği “ Dizaltı ve femoropopliteal revaskülarizasyon” kursu (Ocak 2018)

Mesleki Üyelikleri

 • Türk Radyoloji Derneği (TRD)
 • Türk Magnetik Rezonans Derneği (TMRD)
 • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)
 • Avrupa Radyoloji Derneği (ESR)
 • Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA)
 • Ankara Tabip Odası