Memorial Bahçelievler Hastanesi - Tüp Bebek (IVF) ve Üreme Sağlığı Merkezi

Bölüm Hakkında

Kısırlık tedavisinde çiftin bebek sahibi olmasının önündeki engellerin ve olası problemlerin doğru bir şekilde analiz edilip, tedavi seçeneklerinin bu doğrultuda oluşturulması çok önemlidir. Bu da ancak tecrübeli, uzman bir kadro ve modern laboratuvar şartları ile mümkün olabilmektedir. Memorial Bahçelievler Hastanesi Tüp Bebek Merkezi; uzman kadrosu, modern-kişiye özel tedavi yaklaşımları ve gelişmiş laboratuvar teknolojileri ile günümüz tüp bebek tedavisinde dünya standartlarında hizmet vermektedir.

Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde tüp bebek tedavisi multidisipliner bir anlayışla yürütülmektedir. Bu durum tedavi başarısı ve hasta güvenliği açısından son derece önemlidir.

Merkezimizde;

**IVF (In vitro fertilizasyon) yani tüp bebek uygulamaları

**ICSI (Intrastoplazmik Enjeksiyon – Mikro enjeksiyon),

**Embriyo biyopsisi ve FISH-NGS testleri ile embriyolarda genetik tarama,

**MikroTESE ile azospermik hastalarda testisten sperm elde edilmesi,

**Embriyo - yumurta hücresi - sperm dondurma işlemleri,

**IUI (intrauterin inseminasyon - aşılama)

** Semen Analizi (spermiyogram)  işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Kısırlık Tedavisi Ne Zaman Gereklidir?

Çocuk sahibi olmayı isteyip korunmayı bırakan bir çiftte normal şartlarda ortalama 1 yıllık düzenli bir cinsel ilişki ile gebelik yakalama şansı %90’lara ulaşmaktadır. Bu nedenle ortalama 1 yıl süre ile deneme sonrası gebelik elde edilemezse bir hekim görüşü alınması uygun olacaktır. Kadının 40 yaşın üzerinde olması, kadın ya da erkekte daha önceden bilinen önemli bir problem olması durumunda (örneğin erkeğin sperm testinde önemli bir problem ya da kadının tüplerinde bir tıkanıklık gibi) bu 1 yıllık süre geçerli değildir, çift daha erken bir dönemde doktora başvurabilir. Bu arada tedavilerde kullanılan ilaçlar etkinliğinin artması ve yan etkilerinin azalması amaçlı olarak artık daha modern yöntemlerle üretilmektedir ve günümüzde hasta dostu tedaviler uygulanmaktadır. Hastaya özel doz uygulamaları yapılmakta kişi bu ilaçları kendi kendine rahatlıkla uygulayabilmektedir.  Yapılan bilimsel çalışmalarda tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların hastaya uzun vadede kanser, erken menopoz gibi herhangi bir olumsuz etkisi saptanmamıştır.

Yumurta-Sperm Hücresi Dondurmak Mümkün mü?

Merkezimizde kadının yumurta rezervlerinin giderek azalması, yaşının 40 üzerinde olması, erkekte testis tümörü gibi bir nedenle testislerin operasyonla alınması ya da kemoterapi-radyoterapi yapılması gerekliliği gibi durumlarda yumurta ve sperm hücreleri dondurulup gelecekte kullanılabilmek için saklanmaktadır. Uygun koşullar ve deneyimli ellerde yapılan dondurma-saklama işlemleri bu hücrelerin gebelik yapma potansiyelini olumsuz yönde etkilememektedir.

Hiç Sperm Hücresi Olmayan Erkekler Ne Yapmalı?

Meni örneğinde hiç canlı- cansız sperm hücresi görülmemesi durumuna “azospermi” adı verilmektedir. İnfertil erkekler arasında yaklaşık %10-15 oranında bir sıklıkla azospermiye rastlanmaktadır. Bu vakaların bir bölümünde hipogonadotroik hipogonatizm adı verilen bir hormon eksikliği söz konusu olabilir. Bu durumda dışardan enjeksiyonla verilen ilaçlar ile belli oranlarda sperm üretmek mümkün olabilir. Ancak bunun dışındaki grupta yer alan azospermi olgularında mikroTESE operasyonu ile testis ve epididimisde cerrahi olarak sperm aranabilmektedir. Günümüzde artık meni örneğinde hiç sperm bulunmayan erkeklerden mikroTESE operasyonu ile erkeğin problemine göre belli oranlarda sperm bulunabilmekte ve bu kişiler bebek sahibi olabilmektedir. Bu işlem merkezimizde deneyimli ekibimiz tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

Embriyolarda Genetik Tarama Önemli

Günümüzde, çiftlerde herhangi bir genetik bozukluk ya da ailevi bir hastalık varsa bu problemler açısından embriyolarda tarama yapılabilir ve sağlıklı olduğu önceden saptanmış bir embriyo ile gebelik oluşturmak mümkün olabilir. Var olan, taranacak bozukluğa göre bazen birkaç haftalık bir hazırlık gerekebilmektedir. Bu durumlarda genellikle önce yumurta ve sperm alınıp embriyolar oluştuktan sonra, biyopsi yapılıp embriyolar dondurulmakta; genetik test sonucu çıkıp normal embriyo varlığı teyit edildikten sonra transfer gerçekleştirilmektedir. Dondurma-çözdürme işlemleri artık son derece standardize edilmiş olarak yapılmaktadır ve embriyolara zarar vermemektedir.

Bölüm Doktorları