Memorial Şişli Hastanesi - Onkoloji Merkezi

Bölüm Hakkında

Memorial Şişli Hastanesi Onkoloji Merkezi, kanserin tanı ve tedavisini bilimsel veriler ışığında; alanında uzman hekimler, ileri teknolojik altyapı, tüm branşların bir arada bulunduğu multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirmektedir. Merkeze başvuran hastalar, bütüncül bir tedavi planı ile değerlendirilmekte ve hastaya özel uygulamalar yine konsey kararı ile belirlenmektedir.

Memorial Şişli Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde; hedefe yönelik ilaç ve molekül uygulamalarının yapıldığı Tıbbi Onkoloji, dünyanın en önemli merkezlerinde eş zamanlı olarak kullanılan TrueBeam STx teknolojisinin kullanıldığı Radyasyon Onkolojisi, tüm solid organ tümörlerinin cerrahisinin hem açık hem de laparoskopik olarak yapılabildiği Onkolojik Cerrahi, kanser görüntülemesinde en ileri teknolojilerden biri olan PET-Ct’nin kullanıldığı Nükleer Tıp Bölümü, kan kanserlerinin tedavisinde önemli seçeneklerden biri olan Kemik İliği Nakli, Genetik, Ağrı Merkezi, özellikle ürolojik kanserlerde en gelişmiş cerrahi yöntem olan da Vinci Robotik Cerrahi gibi bölümler bulunmaktadır. Hastalar, en gelişmiş kanser tedavilerinin yanı sıra merkezde psikolojik destek alma imkanına da sahiptir. Liyezon Psikiatrisi Bölümü hastalara bütüncül yaklaşım içinde hem bedensel hem de ruhsal açıdan tam bir iyilik halinde olmaları yönünde destek olmaktadır.

Onkolojide hedefe yönelik tedaviler

Memorial Şişli Hastanesi Tıbbi Onkoloji ünitesinde teknolojik ve bilimsel olarak en güncel tedavi protokolleri uygulanmaktadır. Yalnızca kanserli hücreyi hedefleyemeye yönelik akıllı ilaç ve antikor tedavileri, hastaların yaşam süresi ve kalitesini artırmakta, kanserli dokuda bulunan bazı antijenik yapıları tanıyarak, yalnızca bu hücrelerin yok olmasını sağlayıcı özellikleri ile sağlıklı dokulara verilen zararı minimum düzeye indirerek, hasta için yan etki oluşturabilecek sorunları da ortadan kaldırmaktadır.

Son jenerasyon ışın tedavi teknolojisi

Memorial Şişli Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde kanser tedavisinde devrim niteliği taşıyan en yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan TrueBeam STx sistemi kullanılmaktadır. Sistem; robotik görüntüleme, hareket yönetimi ve tedaviyi dinamik olarak senkronize etmek için tamamen yeniden yapılanmış kontrol özellikleri ile birçok teknik yeniliği kullanmaktadır. TrueBeam STx, doğru hedef üstünlüğü ile tedavi odağına daha iyi isabet eden ışınlama, yüksek performanslı tedavi süreci, zaman avantajını iyi kullanarak kısa süreli tedavi ile radyoterapi ve radyocerrahi seçeneklerini hasta konforu için bir arada sunabilen özelliklere sahiptir.

Hastaya özel kanser cerrahisi

Donanımlı cerrahi ekibi ile akciğer, meme, gastrointestinal, jinekolojik ve diğer tüm alanların kanserinde hastalar ameliyat öncesi onkoloji konseyinde değerlendirilmektedir. Hastaların tedavi kararları konseye katılan hekimlerin ortak görüşleri doğrultusunda; hastanın yaşı, tıbbı ve psikososyal durumu, istek ve beklentileri göz önüne alınarak değerlendirilir. Merkezde;  gastrointestinal, tiroid bezi, meme ve böbreküstü bezi tümörleri; yumurtalık, rahim ve rahim ağzı tümörleri ile vajina ve vulvaya ait tümörler; kemik ve yumuşak doku tümörleri, akciğer ve toraks duvarı tümörleri, pediatik cerrahi, beyin cerrahisi, santral ve periferik sinir sistemi tümörleri, deri tümörleri ve melanomlar; prostat, mesane ve böbrek tümörleri; larenks ve boyun tümörlerinin cerrahisi başarı ile gerçekleştirilmektedir.

İleri tanı ve görüntüleme sistemi

Memorial Şişli Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü’nde, günümüzde görüntüleme yöntemleri arasında son derece gelişmiş bir teknoloji olan ve vücudun tamamının tümör taramasında etkin olan PET-CT kullanılmaktadır. Tedavi kararı öncesi hastalığı evreleme amaçlı, takiplerde ortaya çıkan lezyonların detaylı incelenmesi ve metastazı olan hastalarda tedavinin etkinliğinin belirlenmesinde başvurulan PET-CT, dünyada kullanılan en üst teknolojik özelliklere sahiptir. Ultra HD görüntü kalitesine sahip olan cihaz, daha geniş bir alanda ve çok daha net bir görüntü olanağı sağlayarak, gözden kaçabilecek en küçük ayrıntıları takibe olanak tanımaktadır.

Konsey kararı ile kişiye özel tedavi

Onkolojik tedavinin her hasta için farklı olması anlayışı ile hizmet veren merkez, hastaya tedavi programını, 3 farklı uygulamanın çeşitli kombinasyonu şeklinde yapmaktadır. Medikal Onkoloji’de kemoterapik ajanlar, Radyasyon Onkolojisi’nde iyonizan radyasyon kullanılmakta ve Onkolojik cerrahide de tümöral oluşum ameliyat ile çıkarılmaktadır. Memorial Şişli Onkoloji Merkezi, bu üç tedavi basamağını, ulusal ve uluslararası alanda çok önemli başarılara imza atmış akademik kadrosu, kişiye özel tedavi uygulaması ilkesi ile oluşturan kişisel tedavi alanları ve hastanın her açıdan değerlendirildiği ve en uygun tedavi seçeneğinin belirlendiği konsey kararları ile gerçekleştirmektedir. Her hafta Perşembe günü yapılan “onkoloji konseyi”nde, kişiye özel tedavi protokolleri belirlenerek, multidisipliner bir yaklaşım ile tedaviler gerçekleştirilmektedir. Tedavi süreçlerinde hastaların diyet programları, psikolojik yapıları, sosyal uyumları, yaşam kaliteleri ve beklentileri göz önüne alınarak gerekli planlamalar yapılmaktadır.

Hastalara özel mimari alanlar

Memorial Şişli Hastanesi Onkoloji Merkezi, hastalara özel tasarlanan mimari alanları ile de öne çıkmaktadır. Hem Tıbbı Onkoloji hem de Radyasyon Onkolojisi’de kullanılan dinlendirici ve sakinleştirici özellikte renk tonlarının kullanıldığı geniş ve ferah bekleme alanları, hastaların sosyal aktiviteleri için düşünülmüş satranç masası, hastaların vakitlerini kitap okuyarak geçirmelerine olanak tanıyan kütüphane bulunmaktadır. Hastalar tıbbi Onkoloji Bölümü’nde tek kişilik özel odalarında kitap okuyup televizyon izlerken ya da yakınları ile sohbet ederken tedavilerini almaktadır. Dilediklerinde ise birkaç kişinin aynı anda tedavi alabileceği özel alanda bu vakitlerini geçirirken, hastalar ya da yakınları satranç gibi çeşitli sosyal aktivitelerde bulunmaktadır.

Bölüm Doktorları

Bölüm Videoları

Tümünü Gör