Memorial Diyarbakır Hastanesi - Onkoloji Merkezi

Bölüm Hakkında

Kanser, dünyada ve Türkiye’de yaşamı tehdit eden en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Günümüzde, ilgili tüm branşların katılımı ile multidisipliner bir anlayış çerçevesinde ele alınan kanser; ileri teknoloji ve erken tanıya olanak sağlayan gelişmiş tarama yöntemleri sayesinde tamamen tedavi edilebilmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dünya standartlarında hizmet vermeye başlayan Memorial Diyarbakır Hastanesi Onkoloji Merkezi de kanserin, konsey kararı ile bütüncül tedavisini hedefleyerek, Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Onkolojik Cerrahi ve Psiko-Onkoloji yaklaşımıyla tedavi olanağı sunmaktadır.

Kanserli hücreyi hedefleyen akıllı ilaç tedavileri

Memorial Diyarbakır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü’nde klasik kemoterapi uygulamalarının yanı sıra uygun hastalarda ağızdan hap şeklinde alınan ve kanser hücresini hedefleyen akıllı ilaç ve molekül tedavileri uygulanmaktadır. Kanserli hücreyi yok etme özelliği bulunan bu ilaç ve antikorlar, kanserli dokuda bulunan bazı antijenik yapıları tanıyarak, yalnızca bu hücrelerin yok olmasını sağlamaktadır. Böylece sağlıklı dokulara verilen zarar da minimum düzeye indirilerek, hasta için yan etki oluşabilecek sorunlar da ortadan kaldırılmaktadır. Hasta hem başarılı bir şekilde tedavi edilmekte, hem de yaşam süresi ve kalitesi artmaktadır.

Radyoterapi’de 3 boyutlu planlama sistemi

Memorial Diyarbakır Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü, teknolojik altyapı ve uluslararası deneyime sahip uzman ekibi ile dünya standartlarında hizmet vermektedir.   Cerrahi ve medikal tedavide olduğu gibi, radyoterapide de tedavi, konsey kararı ile belirlenmektedir. Merkezde, ileri teknoloji ürünü olan ECLİPS planlama sistemi ile hastaya

3 boyutlu (konformal) ve IMRT (Yoğunluk ayarlı) external radyoterapi işlemi uygulanmaktadır.

Kanserde hedefe yönelik ışınlama ile gerçekleştirilen bu tedaviler sayesinde hastalar konforlu bir yaşama kavuşmaktadır.

Onkolojide laparoskopik cerrahi dönemi

Memorial Diyarbakır Hastanesi’nde meme, baş-boyun, mide ve kolon kanserleri başta olmak üzere birçok alanda onkolojik cerrahiler başarı ile uygulanmaktadır. Onkoloji Konseyi cerrahi işlem öncesinde; hastanın yaşı, kilosu, performansı, psikolojik durumu, istek ve beklentileri gibi birçok detayı göz önüne alarak, kişiye özel tedavi biçimini belirlemektedir. Alanında uzman akademik doktor kadrosu tarafından gerçekleştirilen cerrahi işlemler, laparoskopik olarak adlandırılan kapalı yöntemlerle yapılmaktadır. Laparoskopik işlemler, hastanın ameliyat sonrası iyileşme süresini kısaltarak, ek tedavilere kısa sürede başlanmasına da olanak tanımaktadır.

Görüntülemede son teknoloji

Kanser tanısında en önemli görüntüleme yöntemi olan PET-CT, hastalığın teşhisi, evrelendirilmesi ve tedavinin seyrinin belirlenmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. PET-CT sayesinde vücuda yayılmış tümörler anında tespit edilerek, uygun tedavi seçenekleri belirlenebilmektedir. Memorial Diyarbakır Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde TOF ve HD teknolojisini bir arada sağlayan PET-CT; tümör tanısında, evreleme ve tümörün tedaviye verdiği yanıtın değerlendirilmesi ile radyoterapi planlamasında altın standarttır.

Girişimsel kanser tedavisi

Memorial Diyarbakır Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde; özellikle mide ve kalın bağırsakta görülen, küçük boyutlu ve diğer organlara yayılım göstermeyen erken evre kanserlerde cerrahiye gerek kalmadan girişimsel işlemler gerçekleştirilmektedir. Endoskopi ile tedavi edilebilen mide kanserlerinde başarı oranları oldukça yüksektir. İşlem, hastanın midesi korunarak yapılmakta ve hasta günlük yaşamına çok kısa bir süre sonra dönebilmektedir. İşlemin önemli özelliklerinden biri de kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedaviler gerektirememesidir.

Bölüm Doktorları