Memorial Şişli Hastanesi - Obezite Tanı ve Tedavi Merkezi

Bölüm Hakkında

Vücutta anormal derecede yüksek ve sağlıksız oranda yağ bulunması olarak tanımlanan obezite, ortalama yaşam ömrü uzadıkça yaşam kalitesini düşüren, sağlık harcamalarını artıran, insanların üretim kapasitelerini azaltan, kişisel ve toplumsal refahı, toplumların yaşam konforunu olumsuz etkileyen, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Vücut kitle endeksinin 35’in üzerinde olması obezite, 40’ın üzerinde olması morbid obezite ve 50’nin üzerinde olması ise süper morbid obezite olarak adlandırılmaktadır.

BKİ (Beden Kitle İndeksi) Nedir?

Kilogram olarak vücut ağırlığının m2 olarak boya bölünmesidir.

İdeal BKİ hesaplamasına örnek:

75 kilogram/1.70 boy*1.70
2,89=25,95    ( toplu-fazla kilolu)

Buna göre BKİ 6 sınıfta tanımlanmıştır.

- Zayıf<18,5
- Normal18,5-24,9
- Toplu (fazla kilolu)25-29,9 (hafif artmış diyabet ve kalp hastalığı riski)
- Obez 130-34,9 (diyabet ve diğer hastalık riskleri giderek artar)
- Obez 235-39,9
- Obez 3>40 (ölümcül hastalıklar açısından risk)

Dünyada hızla şişmanlıyor

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyadaki obez sayısı 1980-2008 arasında ikiye katlanmıştır. 2008 rakamlarında ise 20 yaş ve üzeri fazla kilolu insan sayısının 1.4 milyar olduğu, bunların 200 milyonunu erkeklerin ve 300 milyonunu da kadınların oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 2012 yılı verileri değerlendirildiğinde, 5 yaş altı 40 milyon çocuğun fazla kilolu veya obez olduğu gösterilmiştir. 2015 verilerine göre, vücut kitle indeksi 25’in üstünde olanlar kilolu, 30’un üstünde olanlar obez yani aşırı kilolu kabul edilmektedir. Dünyada; 15 yaş üstü yaklaşık 2.3 milyar erişkin kilolu, 700 milyon kişi ise obezite sorunu ile karşı karşıyadır.

Kronik hastalıklara yol açıyor  

Obezite, estetik kaygı yaratan bir konu olmanın da ötesinde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerden, hipertansiyon, şeker hastalığı ve hatta kanserden sorumlu tutulmaktadır. Obez kişilerde sıklıkla kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler, hipertansiyon, şeker hastalığı ve kanser görülmektedir. Özellikle meme, rahim ve kolon ve rektum kanserlerine bu kişilerde daha sık rastlanır. Yemek borusu kanseri, böbrek kanseri, tiroid ve safra kesesi kanseri obezitenin yol açabildiği diğer kanserlerdir.

Kansere neden oluyor 

Sorun sadece “görüntü” değil ama temelde sağlıktır. Obezite kanser riskini artırmaktadır ve bunun altında yatan mekanizma şu şekilde açıklanmaktadır: Yağ dokusu yüksek miktarda östrojen üretir. Yüksek östrojen meme, rahim kanserleri ve bazı diğer kanserlerden sorumludur. Obez kişilerin kanlarında genellikle yüksek seviyede insülin ya da insülin direnci bulunmaktadır. Bu durum bazı tümörlerin gelişmesini tetikleyebilir. Yağ hücreleri adipokine adı verilen hormonlar üretir. Bu hormonlar kötü huylu hücre artışını hızlandırabilir. Obez kişilerde sıklıkla, kanser riskini artıran (düşük seviye kronik ya da sub-akut) enfeksiyon mevcuttur. Kansere yol açan diğer muhtemel mekanizmalar değişmiş bağışıklık sistemi yanıtları ve oksidatif stres olarak sıralanabilir.

Obezlerde rahim kanseri riski yükseliyor

Aşırı kilo ve obezite rahim kanseriyle de ilişkilendirilmektedir. Obez ve aşırı kilolu kadınların, normal kilolu kadınlara kıyasla, menopoz durumlarına bakılmaksızın 2 – 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski bulunmaktadır. Bunun nedeni kesin olarak ortaya konulmamış olsa da, şeker hastalığının, düşük seviyede fiziksel aktiviteyle birlikte rol oynadığı düşünülmektedir. Yağ hücresi tarafından üretilen yüksek seviyede östrojen de rol oynamaktadır.

Menopoz sonrası meme kanseri riskini artırıyor

Aşırı kilo ve obezite menopoz sonrası meme kanseri riskini artırmaktadır. Bu artışın nedeni olarak, obez kadınlarda östrojen seviyelerinin yüksek olması gösterilmektedir. Menopozdan sonra yumurtalıklar hormon üretimini durdurduğunda, yağ hücresi en önemli östrojen kaynağı haline gelir. Obez kadınlarda daha fazla yağ hücresi olduğu için, östrojen seviyeleri daha yüksektir. Bu da östrojene cevap veren meme tümörlerinin hızlı büyümesine yol açmaktadır.

Erkeklerde mide ve bağırsak hastalıklarını tetikliyor

Erkekler arasında yüksek beden kitle indeksi kolorektal kanseri riskini artıran bir faktördür.  Bel bölgesi yağlanma (bel çevresinin ölçümüyle belirlenir)  bu anlamda önemli bir veridir. Araştırmalar obez ve aşırı kilolu kişilerde pankreas kanseri görülme sıklığının arttığını göstermektedir. Bunun nedeninin de bel çevresi genişliği faktörü olduğu düşünülmektedir. Aşırı kilolu ve obez kişilerin, sağlıklı kiloda olan kişilere göre, yemek borusu kanserine yakalanma riskleri ise 2 kat daha fazladır. Bunun arkasında yatan neden kesin olarak bilinmese de obez kişilerin reflü ya da barret hastalığı geçmişi olmasının etkisinin olduğu düşünülmektedir. Safra kesesi kanseri riski yüksek beden kitle indeksi ile birlikte artar. Risk artışının nedeni obez kişilerde safra kesesi taşı görülme sıklığının artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Safra kesesi taşları safrakesesi kanseri için önemli bir risk faktörüdür. Ardında yatan mekanizmalar tam olarak bilinmese de tiroid kanseri ve böbrek kanserinin de obez kişilerde görülme sıklığı yüksektir.

Yaşam süresini kısaltıyor

Obezite birçok hastalık ve erken ölüm için güçlü risk faktörüdür. Obezite sorunu ile karşı karşıya olan 25 yaşındaki bir erkeğin yaşam beklentisi %22 oranında azalmakta ve yaşam süresinden 12 yıl eksilmektedir.

OBEZİTE TEDAVİSİNDE KALICI KİLO KONTROLÜ: “OBEZİTE AMELİYATLARI” 

https://www.memorial.com.tr/bolumler/obezite-cerrahi-merkezi/