İnme ve Beyin Hasarı Rehabilitasyon Merkezi

Bölüm Hakkında

İnme (Felç), diğer adıyla beyin krizi veya strok toplumda oldukça sık görülen ancak önlenebilir en önemli nörolojik hastalıktır. Toplumumuzda yol açtığı sonuçlar nedeniyle sıklıkla beyin felci olarak da adlandırılan inme sonrasında sakatlığın önüne geçilebilmesi için tedavide ilk adım tromboliz yani pıhtı eritici ilaç tedavisi veya anjiyografik yöntemlerle tıkalı beyin damarının açılmasıdır. İkinci adım ise tıbbi bakım ve destek ile birlikte nörolojik rehabilitasyon tedavilerinin mümkün olan en erken dönemde başlaması ve hastanın inme sonrası rehabilitasyon programının ve ihtiyaçlarının belirlenmesidir. İnme (Felç) sonrası pek çok sağlık sorunu da bir arada görülebilmektedir. Yutma güçlüğünden, erken bunamaya, depresyondan, uzuv kaybına kadar pek rahatsızlık çeşitli rehabilitasyon programları ile önlenebilmektedir. Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi, alanında uzman hekim kadrosu ve gelişmiş tedavi üniteleri ile hizmet vermektedir.

Dünya standartlarında hizmet veriyor

Beyin damar tıkanıklıklarına bağlı inmelerde doğru zamanda tıkalı damarı açılmasının yanı sıra; uygun tıbbi bakım, destek, rehabilitasyon ve ikincil inme korunma tedavisi alan her 3 hastadan 2’si 3. ayında bağımsızlığına geri kavuşmaktadır. Memorial Sağlık Grubu’nun toplumda birinci sakatlık nedeni olan inmenin tıbbi bakım, destek ve rehabilitasyonunda örnek oluşturacak yeni bir “İnme Tedavi Programı”nı ülkemiz tıbbına kazandırmaktaki en önemli motivasyon kaynağı da bu olmuştur. Böyle bir ünitenin diğer rehabilitasyon ünitelerinden farkı, multidisipliner yani farklı uzmanlık alanlarından sağlık çalışanlarından oluşmuş bir ekibin hizmet vermekte olmasıdır. Ekipte vasküler nöroloji uzmanı, girişimsel nörolog, nörolojik rehabilitasyon uzmanı, fizyoterapist, iş ve uğraş terapisti, dil, konuşma ve yutma terapisti, psikolog, nöropsikolog, inme bakım ve tedavisinde uzmanlaşmış hemşire, evde bakım ve evde rehabilitasyon ekipleri hizmet vermektedir.

Merkez “hibrit” bir özellik taşıyor

Memorial Şişli Hastanesi İnme (Felç) Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi; acil dönemi geçirmiş ancak halen bakım ve destek ihtiyacı olan inmeli hastalarla, kronik dönem inme hastalarının eş zamanlı bakım, destek, tedavi ve rehabilitasyon ünitesi şeklinde yapılandırılmış durumdadır. Hasta başındaki gelişmiş monitör, hemşire bankosundaki santral monitör ile özel bir odada en yakın tıbbi desteği sağlayabilirken; ünitenin merkezinde yer alan rehabilitasyon platformunda en standart fizyoterapi ve rehabilitasyon teknikleri uygulanabilmektedir. Ünitede tıkayıcı veya kanayıcı (beyin kanaması) inmesi olan hastalarda gerçekçi hedeflerle gereksinimlerin belirlenmesi, hasta ve yakınlarının yoğun olarak eğitilmesi vemümkün olan en erken dönemde  bağımsız yaşama dönüş hedeflenmektedir.

Yutma Bozuklukları ve Videofluoroskopi Laboratuvarı

Bu rehabilitasyon ünitesinin en önemli özelliği gelişmiş bir “Yutma Bozuklukları ve Videofluoroskopi Laboratuvarı” olmasıdır. İnme (Felç) sonrası en önemli sağlık sorunlarından biri, yutma güçlüklerine bağlı olarak yiyecek ve içeceklerin akciğere kaçması nedeniyle ortaya çıkan akciğer enfeksiyonu yani pnömonidir. Bunu önlemek ancak özel bir “Yutma Rehabilitasyon Programı” ile mümkündür.

“İş ve Uğraş Terapisi” (ergoterapi) merkezdeki en önemli etkinlik

İş ve uğraş terapisi, inme rehabilitasyonunun en erken döneminin içinde yapılandırılmaktadır. İlk günden itibaren hastanın kalan yetileri doğrultusunda örneğin kullanabileceği çatal, kaşık ve tabak sağlanarak, inme sonrası hastaların yapamadıklarını başarabilmeleri sağlanır. Doğru hedef, erkenden mümkün olan en yüksek oranda bağımsızlıktır. Memorial Şişli Hastanesi İnme Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi’nin de hedefi: “Hastaneye gelişin ilk gününden itibaren olabildiğince bağımsızlık”tır.

“Kısıtlayıcı- Zorunlu Hareket Tedavisi Programı”

Felç sonrası en zor iyileşen organ koldur. Bunun için bazı özellikli rehabilitasyon programları gündemdedir. Kronik dönemde rehabilitasyon ünitemizin en önemli özelliklerinden biri, felç sonrası en zor iyileşen kola yönelik “BOBATH” yöntemi dışında uygulanan özellikli programlardır. Bu programlardan biri de Türkçe adıyla “Kısıtlayıcı-Zorunlu Hareket Tedavisi Programı”dır (CIT: constraint induced therapy).

İnme (Felç) sonrası demansa dur deyin

İnmeden sonra hastalarımızı bekleyen en önemli sorunlardan biri erkenden bunamadır. Bunun takibi, önlenmesi ve mümkünse tedavisi gereklidir. “Kognitif Program” sayesinde inme sonrası hastaların seyirlerini takip etmek ve gerekli müdahaleleri önceden planlayabilmek Memorial Şişli Hastanesi İnme (Felç) Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezi’nin önemli bir önceliğidir.

Psikolojik destek programı ile mutlu bir tedavi süreci

İnme, dramatik ve beklenmedik bir durumdur. Rehabilitasyonun en önemli şartı, hastanın ve yakınlarının bu duruma mümkün olan en iyi adaptasyonu göstermesi ve motivasyona sahip olmalarıdır. Bunu kolaylaştırmak için rehabilitasyon programının vazgeçilmez ayaklarından biri “Psikolojik Destek Programı”dır. İnme sonrası bakım ve rehabilitasyon hizmetleri hastanın ev yaşantısını içerecek şekilde organize edilmelidir. İnme rehabilitasyon ünitesi inme sonrası rehabilitasyon yani yeniden işlevselleşme sürecinin yalnızca bir basamağıdır. İnme sonrası bakım ve rehabilitasyon uzun bir süre alabilir. Bu süreç mutlaka hastanın evinin konforunda ve rahatlığında sürdürülebilmelidir. Kurulan yapı, hastaların “Evde bakım”, “Evde rehabilitasyon” ve “Kronik kurumsal bakım” (bakım evi vs…) gibi ihtiyaçlarını kendi denetiminde yapılandırma ve izleme yeteneğine sahiptir.

Girişimsel Nöroloji Ünitesi

İnme geçirildikten sonraki ilk 1-3 ay içinde yeni bir inme geçirme riski çok yüksektir. Bu riskin düşürülmesinin yolu, inmenin nedenini doğru saptamak ve tedavi etmektir. Bu ünite aynı zamanda “Girişimsel Nöroloji Ünitesi”nin Yatakları olarak organize edilmiştir; ikincil korunma amacıyla uygun hasta karotis anjiyoplasti ve stentlemesi (Şah damarının stent tedavisi) amacıyla bu üniteye yatırılmaktadır.

TIA Kliniği

Vücudunun bir tarafındaki felç 15 dakika da sürse kalıcı da olsa nedeni anlaşılamaz ve doğru tedavi edilemez ise 1 hafta sonra yeni bir inme riski yüzde 10 civarındadır. Geçici şikayetler kalıcı şikayetlere yol açan inme kadar önemlidir hatta neredeyse aynı anlamı taşımaktadır. Geçici şikayetleri olan hastalar için “transient iskemik atak” (“TIA”) yani “geçici iskemik atak (GIA) geçirdi” denilmektedir. Bu ünite alt yapısı ve işleyiş planlarıyla aynı zamanda bir “TIA kliniği” olarak tasarlanmıştır. Uygun araştırma paketleri ile TIA hastasında bir iş günü içinde en yoğun ikincil koruma tedavisini yapılandırma yeteneğine sahip olan ünitenin kendi “Nörosonoloji laboratuvarında” tüm ileri beyin damar renkli Doppler ultrasonografi ve transkranyal Doppler incelemeleri hızlıca yapılabilmektedir.

İnme (Felç) Primer Koruma Kliniği

İnme (Felç) en sık görülen ancak aslında önlenebilir en önemli nörolojik hastalıktır, Bu ünite içinde ülkemizde ilk defa bir “İnmeden Primer Korunma Polikliniği” oluşturmuştur. Hastanelerin geleneksel check- up birimlerinden farklı olarak Memorial Check- Up Merkezi içine ilk kez beyin sağlığı ile uğraşan bir birim eklenmiştir. 60 yaş ve üzeri kişileri tehdit eden en önemli nörolojik sorun inme ve demans riskidir. Demans gelişiminin ardında da yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, diyabet gibi vasküler risk faktörlerinin tetikçi rölü oynadığı gittikçe daha iyi anlamaya başlanmıştır. Check up birimlerinde vasküler nöroloji uzmanlarına da yer açmak bu nedenle daha fazla önem kazanmıştır.