Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi

Bölüm Hakkında

Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, kas-iskelet ve sinir sisteminde oluşan hastalık, travma, ağrılı durumlar ya da doğuştan gelen akut ve kronik sorunların primer tedavisi ve rehabilitasyon süreçlerini gerçekleştirmektedir.

Merkezimizde genel fizik tedavi rehabilitasyon hizmetlerinin tümüne olanak bulunmakla birlikte belirli alanlarda dünya standartları üzerinde bölgemizde referans kabul edilebilecek olanaklar bulunmaktadır.

NöroRehabilitasyon ve Robotik Rehabilitasyon Merkezi tüm nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda klasik yaklaşımlar ile yeni teknolojik yaklaşımların bir sentezi şeklinde en üst düzeyde tedavi imkanı sağlamaktadır.

Sporcu Rehabilitasyon Merkezi, tüm kas iskelet eklem problemleri tedavisi açısından birçok sporcu ve spor takımının bile ulaşmakta zorlandığı kapsamlı sportif rehababilitasyon ve rejeneratif tedavi olanaklarına sporcuların yanı sıra amatör veya profesyonel sporcu olmayan hastaların da ulaşabilmesine olanak sağlar.

Ağrı Tedavi Merkezi, mevcut ve yeni geliştirilmiş olan ilcalarla tedavi, fizik tedavi yanı sıra ağrı enjeksiyonları, proloterapi, PRP ve kök hücre gibi rejeneratif tedavilerinde uygulandığı bütüncül bir tedavi yaklaşımı sunar.

1. NÖROREHABİLİTASYON–ROBOTİK REHABİLİTASYON MERKEZİ

Genel olarak nörolojik hastalıkların erken dönem medikal tedavilerinin hemen sonrasında başlanarak, hastanın kaybettiği tüm fonksiyonlarına kavuşması ve hayata tekrar kazandırılması sürecini yürüten tıp disiplinidir.

Temel olarak tüm nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu yapılmakla birlikte merkezimizde özellikli fizik tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları uygulanan hastalıklar şunlardır.

 • İnmeden ve beyin hasarından kaynaklanan felçler,
 • Beyin tümörü ameliyatları sonrası oluşabilecek fonksiyon kayıpları ve felç durumları,
 • Omurilik yaralanmasına bağlı felçler,
 • Parkinson hastalığı,
 • MS,
 • Yürüme denge bozuklukları,
 • Yüz felci,
 • Sinir hasarları, bazı sinir hastalıkları,
 • Şekere bağlı sinir ucu iltihabı gibi hastalıklarının rehabilitasyonu da yapılmaktadır.

Merkezin öne çıkan özelliği, bu alandaki tüm klasik tedavileri gerçekleştirmesinin yanı sıra dünyada uygulanan tüm yeni ve ileri tedavilerin kullanılabilmesidir. Özellikle robotik fizik tedavi yaklaşımları ve manyetik beyin uyarımı gibi dünyaca kabul görmüş yenilikçi tedaviler de rehabilitasyon sürecinde kullanılmaktadır.

İNME- BEYİN FELCİ – FELÇ

İnme ve buna bağlı olarak gelişen felç, beyin damar tıkanıklıkları ya da damar dışına gelişen kanamaların oluşturduğu tablodur. Beyin kan akımının bozulmasına bağlı olarak inme geçiren hastaların beyin hücrelerinde geri dönüşsüz hasarlar meydana gelebilir. İleri yaşta en önemli özürlülük nedenlerinden biri olan inme hastalarının yaklaşık %70’i 65 yaş üstü iken %30’u daha genç yaştaki kişilerden oluşmaktadır.

Günümüzdeki yaşam koşullarına bağlı olarak inme, yaşamı tehdit edici hastalıklar arasında kanserden sonra üçüncü sıraya kadar yükselmiştir. Erişkin özürlülüğünün de dünyadaki en sık nedeni inmedir.

İnmenin beyinde yarattığı hasar, bunun yeri ve büyüklüğüne göre farklı belirtiler gösterir. Beyinde etkilenen bölgeye göre felcin genel belirtileri şöyledir;

 • El, kol ve bacaklarda hareket kaybı yani felç,
 • Yürüme ve denge bozukluğu,
 • İstenmeyen kasılma ve spazmlar,
 • Konuşma ve anlama bozukluğu ya da kaybı,
 • Hafıza bozukluğu

İnme-Felç risk faktörleri:

Değiştirilemeyen risk faktörleri: Yaş, cinsiyet, ırk ve aile öyküsü...

Değiştirilebilir risk faktörleri: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, sigara içme alışkanlığı, kan yağlarının yüksekliği, kanın pıhtılaşmasının fazla olması gibi faktörler de değiştirilebilen veya kontrol altına alınabilen faktörlerdir.

İnmede fizik tedavi ve rehabilitasyon

İnme nedeni ile oluşmuş nörolojik kayıpların tamamen geriye dönüşünü sağlayan kanıtlanmış bir ilaç tedavisi yoktur. Yoğun bakım ve nörolojik tıbbi takip ile birlikte hemen yatağında rehabilitasyon başlar. Erken değerlendirme ile fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru erken hareket, oturma-yürüme sağlanması ve bası yaraları ile eklem problemlerinin önlenmesi için uygun rehabilitasyon programını belirler. Merkezde klasik rehabilitasyon yaklaşımları ile birlikte dünyadaki tıbbi teknolojik gelişmelerle eş zamanlı ve hastanın iyileşme süresini kısaltan; robotik erken yürüme ile el kol hareketlerini sağlamaya yönelik teknolojiler bulunması, hastanın daha hızlı bir şekilde sağlıklı bir yaşama kavuşmasına katkı sağlamaktadır. Böylelikle kapsamlı rehabilitasyon uygulamaları ve gerekli durumlarda botoks, doku yenileyici enjeksiyonlar, cerrahi olmayan manyetik derin beyin uyarımı sayesinde birçok hasta topluma ve normal aile yaşantısına kavuşturulabilmektedir.

BEYİN HASARI

Trafik kazası, düşme, darp, ateşli silah yaralanması ve çeşitli sportif aktiviteler sonucu, hafif geçici şuur bulanıklığından tam beyin hasarına kadar varabilen sonuçlar ortaya acıkabilir. Beyin hasarı; bilinç bozukluğu, anlama ve muhakeme bozukluğu, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyku bozukluğu, kusma, yutma bozukluğu, el kol kullanım bozukluğu, yürüme – denge bozukluğu, felç, yatağa bağımlılık gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

BEYİN TÜMÖRLERİ

Beyin tümörlerinde bazı hastalarda yürüme denge koordinasyonu sağlama ile ellerini kullanma problemleri görülebilir. Bu grup hastaların kısa sürede ayağa kalkarak yürümesi, el ve kollarını sağlıklı bir şekilde kullanabilmeleri için eş zamanlı hızlı bir rehabilitasyon süreci gerekebilir. Bu süreçte tümörün beyinde etkilediği yere bağlı olarak oluşan probleme yönelik özel rehabilitasyon programları uygulanmalıdır. Robotik cihazlar ile yapılan hızlı ayağa kaldırma ve yürüme tedavileri ile bu hastaların normal yaşama geri dönüşleri kolaylaşmaktadır.

OMURİLİK YARALANMASI

Denize balıklama atlama, düşme, çarpma-ezilme, trafik kazası, tümör ve çoklu travma gibi nedenlerle omuriliğin zarar görmesine bağlı klinik durumdur. El, kol ve bacaklara giden sinir liflerinde yaralanmalara neden olur. Sonuçta hastada el kol ve bacaklarda kısmi güçsüzlükten felce kadar klinik sonuçlar oluşabilir. Bunların en önemlisi hastanın yürüme kabiliyetini yitirmesidir. Yaralanma, boyun gibi daha yukarı seviyelerde olduğunda el-kol fonksiyonları da bozulacağı için hastanın beslenme ve giyinme gibi günlük yaşam aktiviteleri de ortadan kalkar. Omurilik yaralanması durumlarında erken tıbbi veya cerrahi tedaviden hemen sonra başlanan kapsamlı rehabilitasyon uygulamaları sayesinde hastanın fonksiyon kayıplarının en aza indirilmesi ve mümkünse tekrar sağlıklı yaşam aktivitelerine dönmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hastanın istemsiz kas kasılmaları, yatak yaraları, damar iltihabı, eklem kısıtlılıkları gibi durumları söz konusuysa, bunların önlenmesi ve tekerlekli sandalye ya da yardımcı cihazlarla günlük yaşama adapte olması sağlanabilir. Bu alanda hastanın vücudunun en iyi şekilde korunması, yakın gelecekteki ev tipi robotik uygulamalarla hastanın bağımsızlığa kavuşması için ön hazırlık sayılabilir.

MULTİPL SKLEROZ - MS

Multiple Skleroz (MS), beyin ve omurilikteki beyaz maddenin hastalığıdır. Beyin omurilikte plaklar şeklinde tespit edilen hasarlı bölgeler sinir iletimini bloke ederek çeşitli şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte çok dikkat bir ilaç tedavisi ve buna eşlik eden rehabilitasyon uygulamaları hastanın yaşam kalitesini artırır. Özellikle kol ve bacaklarda uyuşma, karıncalanma, denge bozukluğu, güçsüzlük ve kas sertleşmeleri görülebilir. Bu durumlarda yürüme fonksiyonlarını korumak, aşırı kasılmaları engellemek ve dengeyi güçlendirerek düşmeleri önlemek amacıyla hastanın durumuna göre çeşitli rehabilitasyon ve botoks uygulamaları yapılır.

PARKİNSON HASTALIĞI

Parkinson Hastalığı, nedeni tam olarak bilinmeyen, insanda akıcı ve uyumlu hareketleri bozan, dopamin eksikliği sonucu oluşan bir hastalıktır. Hareketlerde yavaşlık, ellerde titreme, kol ve bacaklarda sertlik, yüz ifadesinde donukluk, konuşmada bozukluk, halsizlik, kas ağrısı, küçük adımlarla yürüme, denge ve duruş bozukluğu ve bunlara bağlı olarak sonuçta artmış düşme riski gibi belirtiler gösterebilir. Hastanın ilaç tedavisinin yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte robotik yürüme-denge güçlendirme ve cerrahi olmayan derin manyetik beyin uyarımı gibi tedaviler sayesinde hastalarda önemli pozitif sonuçlar elde edilebilmektedir.

Fizik tedavi rehabilitasyon uygulamaları

 • Robotik yürüme eğitimi,
 • Robotik el kol eğitimi,
 • Yürüme-denge-koordinasyon eğitimi
 • Bilgisayarlı denge ve düşme önleme çalışmaları
 • El rehabilitasyon programı
 • İş uğraşı terapisi
 • Konuşma – Yutma terapisi
 • Botoks uygulamaları
 • Cerrahi olmayan derin beyin uyarımları (TMS)

2. ROBOTİK REHABİLİTASYON ve TEKNOLOJİLERİMİZ

Günümüzde ilerleyen teknoloji ile eş zamanlı olarak tıp teknolojilerinde de önemli gelişmeler olmuştur. Özellikle beyin omurilik hastalıklarında robotik cihazlar ve sanal gerçekliğin entegre edilmesiyle robotik rehabilitasyon teknikleri ortaya çıkmıştır. Eklem hastalıklarında ise gerek kas güçlendirilmesi gerek eklem korunması açısından ölçme, değerlendirme ve buna göre uygun tedavi programları yapılmasına olarak sağlayan teknolojik cihazlar geliştirilmiştir. Bu robotik ve teknolojik cihazlar, klasik fizik tedavi rehabilitasyon yöntemleri ile uygun şekilde ve beraber kullanıldığında daha iyi klinik sonuçlara ulaşılması sağlanmıştır. Erken dönemde klasik rehabilitasyon yaklaşımlarına ilave olarak robotik yürüme ve dik duruş sağlayan yatak ile rehabilitasyon süreci desteklenir. İlerleyen dönemlerde ise ileri düzey yürüme robotu ve el kol robotu kullanılır.

İyileşme mekanizması nedir?

Robotik rehabilitasyon teknolojileri hızlı ve doğru biçimde hastaların hareketlerini tekrar kazanmasını sağlar. Hareketlerin fizyolojik patenlere uygun, tekrarlayıcı bir şekilde robot yardımı ile yapılması, beyin ve omurilikteki hareketin yeniden ve doğru olarak öğrenilmesini sağlar. Beyinde ise eski yanlış kanının aksine rezervde olan kök hücreler, iyi öğrenerek kaybedilmiş fonksiyonu tekrar sağlama sürecine adaptasyona yardımcı olur. Burada robotik sistemdeki sensörler ve hastanın eğlenceli bir şekilde adapte olmasını sağlayan sanal gerçeklik uygulamaları ile tedavideki motivasyon yüksek tutulur.

Hangi hastalıklarda faydalıdır?

 • İnme- felç
 • Beyin damar tıkanıklığı %85
 • Beyin Kanması %15
 • Beyin Hasarı
 • Beyin Hastalıkları (tümör, ameliyat vs…)
 • Omurilik Hasarı
 • MS
 • Geriatrik yürüme denge bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı
 • Ortopedik nedenli yürüme ve el kol kullanım yetersizlikleri
 • Diğer Nörolojik Hastalıklar

Robotik rehabilitasyon merkezimizde Robotik Yürüme Cihazı olarak Yeni Lokomat Pro With FreeD, el kol robotu olarak Armeo Power With Manova, robotik erken yürüme ve yatak olarak Erigo, uzay yürüyüşü olarak adlandırılan yer çekimsiz yürüme ve koşu bandı olarak Alter G, sporcu sağlığı açısından test ve egzersiz sistemi olarak cybex-Humac Norm izokinetik test ve egzersiz sistemi bulunmaktadır.

YÜRÜME ROBOTU – Robotik Yürüme Rehabilitasyonu

Yürüme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastalarda tekrar yürüme yeteneğinin kazanılmasına yardımcı olan dünyadaki en gelişmiş robotik yürüme sistemi kullanılmaktadır. Sanal gerçeklik ile entegre edilmiş fizyolojik yürümenin yeniden öğrenilmesini veya düzeltilmesini sağlayan bir sistemdir.

EL-KOL ROBOTU- Robotik El- Kol Rehabilitasyonu

Rehabilitasyonun erken döneminden itibaren el ve kolun hareket bozukluklarında kullanılabilen robotik rehabilitasyon cihazıdır. Tekrarlayıcı ve doğru hareketin yapılması ve beyinde fonksiyonların yeniden öğrenilmesine katkıda bulunur. Sanal gerçeklikle entegre bir şekilde rehabilitasyonu oyunlar ile eğlenceli bir hale getirir.

ROBOTİK YATAK – Erken Ayağa Kaldırma ve Yürütme Robotu

Hareket edemeyen ve yatağa bağımlı hastalarda erken dönemlerde yoğun tedavi olanağı sağlayan robotik yatak sistemidir. Hastanın erken dönemde ayağa kalkması ve yürümesine büyük katkı sağlamaktadır. Hastada eklem kısıtlığı, bası yarası ve damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü gibi çeşitli sağlık sorunlarının gelişmesini engeller.

YERÇEKİMSİZ YÜRÜME BANDI – Uzay Yürüyüşü

Bu sistem ilk olarak NASA tarafından, uzaydan gelen astronotların yerçekimine uyumu ve yürüme eğitimleri için geliştirilmiştir. Yerçekimsiz ortamda egzersiz yapmayı sağlayan ileri teknoloji bir cihazdır.

Cihaz %80’e varan yerçekimsiz ortam oluşturarak felç, spor yaralanması, kireçlenme, obezite gibi nedenlerden yürüyemeyen hastaların yürüyebilmesini hatta koşabilmesini sağlamaktadır.

Diz, kalça ve ayak bileği kireçlenmesi, spor yaralanması, ameliyat sonrası rehabilitasyon, yaşlılığa bağlı yürüme problemleri yaşayan hastalarda oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Menisküs ve ön çapraz bağ ameliyatları sonrasında hastanın yük vermesinin kademeli arttırılması döneminde yürüme ve koşma egzersizine olanak sağlayarak kas erimesi gelişmesini önler.

Özellikle beyin ve omurilik felci, parkinson gibi nörolojik hastalarda bu cihaz yardımıyla yürüme tekrar sağlanarak, beynin yürümeyi tekrar öğrenmesi, beyin fonksiyonlarının yeniden düzenlenmesi ve yürümenin otomatikleşmesine yardımcı olunmaktadır.

İZOKİNETİK EGZERSİZ- TEST SİSTEMİ- Cybex

Hastada istenilen eklemde kas kasılma gücü ve dayanıklılığını ölçmek ve buna özel programlarla geliştirmek için kullanılan cihazlardır.

Hastanın sorunlu eklemindeki kas gücünün ve dayanıklılığının ölçülerek özel egzersiz programları ile bilgisayar destekli olarak tedavi edilmesini sağlar.

Uzamış eklem kas problemlerinde ilgili eklem kaslarının gücü ve dayanıklılığı mutlaka ölçülmeli ve buna göre bir fizik tedavi programı belirlenmelidir.

3. SPORCU REHABİLİTASYON MERKEZİ

Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sporcular ile tüm kas iskelet sistemi hastalığı olan bireyler tedavi edilmektedir. Merkezin bu özellikte kurulmasının amacı, yetişkinlerde ortaya çıkan kas iskelet sorunlarının da sporcularda olduğu gibi özenle tedavi edilmesine imkan sağlamaktır. Yoğun olarak diz, omuz, kalça ve eklem ağrılarında cerrahi olmayan tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bununla birlikte cerrahi olacak hastaların öncesi ve sonrası rehabilitasyon süreçleri de hem klasik hem de teknolojik tedavi yöntemleri kullanılarak uygulanmaktadır. Eklem enjeksiyonları, kuru iğne, Proloterapi, PRP, ProloPRP, kök hücre gibi rejeneratif tedaviler eklem- kas ve omurga hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir.

Sporcu Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanan özellikli tedaviler şunlardır;

DİZ HASTALIKLARI

Genç hastalarda en sık diz ağrısı nedenleri menisküs yırtıkları, bağ yaralanmaları (ön çapraz bağ, iç ve dış yan bağ gibi), kıkırdak hasarları olurken; erişkin ve ileri yaşlarda eklem kıkırdağını bozan hastalıklar (osteoartrit- kireçlenme) daha sık görülmektedir. Bunlara ek olarak her yaşta iltihaplı eklem romatizmalarına (romatoid artrit, reaktif artrit, ankilozan spondilit gibi…) bağlı hastalıklar olabilir.

OMUZ HASTALIKLARI

El ve kolları vücuda bağlayan omuzlar bedenin en hareketi eklemidir. Yük taşıma, çarpma, düşme, aşırı kullanma gibi birçok etkenden dolayı hasarlanabilir.

Omuzda kas sıkışması - yırtılması - iltihabı: Omuzun zorlayıcı ve tekrarlayıcı kullanımı en sık omuz ağrısı nedenlerindendir. Özellikle iş yerinde omuz ve kolunu sık kullananlarda, oturarak çalışanlarda ve temizlik yapan ev kadınlarında omuzların kötü pozisyonda sık ve tekrarlayıcı kullanımı, zaman içinde yavaş yavaş gelişen ancak artarak seyreden omuz ağrısı sebebidir. Travma, ani zorlanma, düşme gibi durumlarda da oluşabilir. Uygun tedavi edilmediğinde omuz hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkabilir.

Bozuk duruş ve oturuş biçimi: En sık ağrı sebeplerinden biri bozuk duruş biçimi ile iş ve günlük yaşama bağlı stres sonucu oluşan kas gerginlikleri ve spazmlardır. Kimi zaman ise uygun olmayan yatış biçimi bir sebep olabilir.

Kas romatizması (Miyofasiyal ağrı sendromu): Uzun süre yanlış pozisyonda oturarak çalışma, stres ve gerginlik özellikle boyun-sırt kaslarında güç dengesinin bozulmasına ve ağrılı spazm ve kasılmalara yol açabilir. Bu kasılma uzun dönemde kas yapısında ağrı kaynağı olan tetik nokta ve gergin bantların oluşmasına neden olarak yaygın kronik ağrılara sebep olabilir. Bu noktalarda oluşan ağrılar uzak başka alanlara yayılarak ağrının daha geniş alanlarda hissedilmesine sebep olur. Çoğunlukla boyun sırt ağrısı, baş ağrısı bu tabloya eşlik edebilir.

Romatizmal hastalıklar: Osteoartrit (kireçlenme), ankilozan spondilit ve romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar da her yaşta olabilen omuz ağrısı sebeplerindendir.

KALÇA HASTALIKLARI

Kalça hastalıkları, yük taşıyan bir eklem olduğu için uzun süreli ve ağır fonksiyonel sakatlığın, en önemli ve sık nedenleri arasındadır. Kalça ağrısı yapan nedenler; osteoartroz (kireçlenme), iltihaplı eklem romatizmaları, tümörler, metabolik kemik hastalıkları, yumuşak doku bozuklukları, çocukluk çağı hastalıkları, başka yerlerden kalçaya yayılan ağrılardır.

AYAK BİLEĞİ HASTALIKLARI

Ayak ve ayak bileği pek çok kemik, eklem, bağ ve kasın iç içe geçen yapısıyla karakterize, yürürken vücut ağırlığının yaklaşık 2-3 katı koşarken ise 7-8 katını taşıyan bir eklem olması nedeni ile çok sık ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile sık hastaneye başvurma nedenleri arasındadır. Ayak bileği ve ayak ağrısı nedenleri şunlardır: Kas ve bağ zorlanmaları, topuk dikeni, sinir sıkışmaları, pes planus (düz tabanlık), kırık ve çıkıklar, halluks valgus baş parmak şekil bozuklukları, atletik zorlanmalar, iltihaplı romatizmalar.

Tedavi

Cerrahi tedavi seçeneği sanılanın aksine oldukça seyrek gerekli olur. Genellikle uygun ergonomik düzenlemeler, tedavi edici egzersizler, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, lokal enjeksiyonlar, ilaçlar ve manuel tedavi ile hastaların büyük kısmında başarılı sonuçlar elde edilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları:

 • Cybeks – izokinetik test egzersiz sistemi
 • Yerçekimsiz koşu bandı (Uzay yürüyüşü)
 • Lazer tedavisi
 • Elektroterapi
 • ESWT (ekstracorporeal shock wave therapy, şok dalga tedavisi)
 • Ultrason
 • Kısa dalga diatermi, Mikrodalga diatermi
 • Manuel tedavi
 • Boyunluk, korse, omuz askısı gibi yardımcı cihazlar
 • Kinezyoteyp uygulaması
 • Parafin
 • Whirlpool (girdap banyosu)
 • Tedavi edici egzersiz uygulamaları
 • Soğuk tatbiki, Sıcak tatbiki

Enjeksiyon tedavileri:

 • Proloterapi
 • PRP
 • ProloPRP
 • Tetik nokta enjeksiyonu,
 • Sinir blokajları,
 • Eklem içi enjeksiyonlar,
 • Kas-tendon enjeksiyonları

DİZ ve KALÇA AMELİYATLARI SONRASI REHABİLİTASYON

Diz ameliyatları:

Diz protezi, eklem içi rejeneratif enjeksiyonlar ve fizik tedaviye cevap vermeyen ileri diz kireçlenmelerinde ve bazı ileri parçalı kırık durumlarında kullanılan iyi bir tedavi seçeneğidir. Diz protezlerinde son durumu belirleyen faktörlerin başında, ameliyattan önce ve sonra uygulanan rehabilitasyon programı gelmektedir. Amaç yeterli ve fonksiyonel bir eklem hareket açıklığını sağlamak, özellikle ameliyat yapılan eklemin çevresindeki kasları güçlendirmek, yürüyüşü düzeltmek ve hastanın günlük yaşam aktivitelerine hızlı bir şekilde dönmesini sağlamak, derin ven trombozu (damar imtihabı), pulmoner emboli (akciğere pıhtı atması), bası yaraları gibi hareketsizliğin olumsuz etkilerini önlemektir.

Kalça ameliyatları:

Kalça artroplastisi sonrası rehabilitasyonun amacı protezin yerinden oynamasına karşı önlem almak, ameliyat sonrası oluşabilecek geçici ağrıları ortadan kaldırmak, protez uygulanan eklem etrafındaki kasları güçlendirmek ve uygun eklem hareket açıklığını sağlamak, hareketsizliğin olumsuz etkilerini (derin ven trombozu, pulmoner emboli, basınç yaraları gibi) önlemek, yardımcı yürüme cihazları (kanedyen, koltuk değneği veya baston) ile hastanın hareketini sağlamak, günlük yaşam aktivitelerinde ve iş yaşamında bağımsız hale getirmektir.

Ön çapraz bağ menisküs ameliyatları:

ÖÇB ve menisküs operasyonlarında çoğunlukla artroskopi denilen kapalı ameliyat tercih edilir. Eğer diz kasları belirgin zayıf ise ameliyat öncesi yapılacak ili bir fizik tedavi programı hasktanı cerrahi sonrası hızlıca iyileşmesine katkıda bulunur. Cerrahi sonrası aynı gün başlanan iyi bir fizik tedavi programı güçlü bir eklem ile hastanın sağlıklı hayata dönmesini sağlar.

Omuz ameliyatları:

Omuz cerrahisi sonrası belirli bir hareketsiz ve askıda tutma süreci sonrasında eklemde oluşabilecek donuk omuz tablosunu engellemek, kaslara eski formunu kazandırmak amacıyla fizik tedavi programı uygulanmaktadır.

4. AĞRI TEDAVİSİ

Ağrı, yaşam kalitesini bozan önemli sağlık sorunlarından biridir. İnsanların %85’i bel, %65’i boyun-sırt ile ilgili ağrı sorununu hayatları boyunca en az bir kez yaşamaktadır. İlave olarak son yıllarda yaşam tarzının değişmesi, ortalama yaşamın uzaması ile birlikte omuz diz kalça gibi eklemlerde ağrı sorunu oldukça yaygınlaşmıştır. Ağrılı durumlarda sıklıkla cerrahi olmayan yöntemlerle çözüme ulaşmak mümkündür. Bu noktada doğru tanı ve hastaya uygun özelleşmiş tedavi seçeneğinin belirlenmesi oldukça önemlidir.

BEL VE BOYUN AĞRILARI

Toplumda her görülen bel ve boyun ağrısı fıtık değildir. Sıklıkla kas spazmları bu ağrıların en önemli nedenlerinden biridir. Yaş ilerledikçe kireçlenme ve kemik erimesi gibi sebepler de görülebilir. Bunun yanında “ankilozan spondilit” gibi omurganın iltihaplı romatizması da genç yaşlarda ciddi bir bel ağrısı sebebidir.

Bel ve boyun fıtıkları çoğunlukla cerrahi olamyan yöntemler ile tedavi edilebilir. Tüm dünyada fıtık hastalarının sadece %1-3’ünde cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulur. Burada etkili bir tedavi için doğru tanı ve uygun tedavisinin seçilmesi çok önemlidir.

Fıtık dahil tüm omurga hastalıkları yaşam tarzı düzenleme ve egzersizin yanı sıra iyi bir fizik tedavi, lokal enjeksiyonlar, proloterapi, PRP ile proloterapi enjeksiyonları sayesinde tedavi edilebilir. Hastaların %90’ından fazlasında cerrahi işlem gerektirmeden sonuca ulaşılabilir.

DİZ HASTALIKLARI

(Menisküs, ön çapraz bağ, diz kapak hastalıkları ve kireçlenme) Dizde özellikle kireçlenmeye bağlı kıkırdak hasarlanmasında ve genç yaşlarda diz kapağı kıkırdak problemlerinde son yıllarda gelişen rejeneratif tedaviler çok iyi sonuçlar vermektedir. Özellikle kireçlenmenin erken ve orta evrelerinde diz iç ve çevresine yapılan proloterapi ile PRP, kök hücre uygulamaları çok iyi sonuçlar vermektedir

OMUZ HASTALIKLARI (kireçlenme, kas sıkışması ve kopması)

Omuz hastalıklarının fizik tedavi süreçlerine ek olarak kas yırtığı veya sinir sıkışma gibi durumlarda lokal enjeksiyon ile blokaj doku tamirini sağlayan pnoloterapi ile PRP enjeksiyonları iyileşme süreçlerine büyük katkılar sağlamaktadır.

AYAK BİLEĞİ HASTALIKLARI

Ayak ve ayak bileği; pek çok kemik, eklem, bağ ve kasın iç içe geçen yapısıyla karakterize, yürürken vücut ağırlığımızın yaklaşık 2-3 katı, koşarken ise 7-8 katını taşıyan bir eklemdir. Bu nedenle çok sık ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ortaya çıkmaktadır. Ayak bileği ve ayak ağrısı nedenleri; kas ve bağ zorlanmaları, topuk dikeni, sinir sıkışmaları, pes planus (düz tabanlık), kırık ve çıkıklar, halluks valgus baş parmak şekil bozuklukları, atletik zorlanmalar, iltihaplı romatizmalar gibi nedenlerle görülmektedir.

EKLEM HASTALIKLARI

İltihabi romatizmal hastalıklar ya da kireçlenme olarak ifade edilen dejeneratif eklem hastalıkları, özellikle yaşla birlikte artan sağlık sorunlarıdır. Kireçlenmede özellikle yük taşıyan diz ve kalça eklemi, romatizmal hastalıklarda ise bütün eklemler etkilenebilir. Erken dönemde eklemi korumak ve eklem harabiyetini önlemek, ileri dönemlerde bunlara ek olarak ortaya çıkan ağrıyı tedavi etmek en önemli hedeflerdir.

TEDAVİ YÖNTEMLERİMİZ

PRP

PRP özellikle son yıllarda giderek artan bir şekilde çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmış doğal bir tedavidir. Başlangıçta daha çok kozmetik ve anti-aging amaçlı kullanılmış olsa da son dönemlerde özellikle kas iskelet sistemi hastalıklarında da kullanılmaya başlanmıştır. PRP “Platelet Rich Plasma” ifadesinin baş harflerinden türetilmiş olup, trombositten zengin plazma anlamına gelmektedir. Bu yöntemde ilaç hastanın kendi kanından hazırlanan serumdur. Trombositten zenginleştirilmiş plazma sıvısı doğal bir ilaç gibi etki gösterir. Yaralanmanın ve zedelenmenin olduğu tendon kıkırdak gibi yapıların iyileşmesini hızlandırır.

Proloterapi

İyileşmeyi uyaran, bir enjeksiyon tekniğidir. Hipertonik dekstroz gibi irritan ve proliferatif maddelerin ekleme, tendonlara, ligamentlere enjekte edilmesi esasına dayanır. Kıkırdak, tendon, eklem, kas sorunlarında sadece ağrının geçmesi değil, klinik tablonun iyileşmesi de sağlanır. Kireçlenme - artrozlarda, bel ve boyun fıtığında, epikondilitte, (tenisçi, golfçu dirseği gibi), topuk dikeninde, geçmeyen boyun, sırt, bel ağrılarında, ameliyat sonrası ağrılarda etkili bir tedavi seçeneğidir.

Proloterapi ile PRP (Prolo PRP)

Proloterapi uygulamasında serum olarak PRP’nin kullanılması ile yapılan özel bir tedavi tekniğidir. Sorunlu bölgeyi tüm yönleri ile tedavi etmeye yönelik bir yaklaşımdır. Çoğunlukla PRP uygulamasının sadece eklem içine yapılması yeterli olmaz. Bu nedenle sorunlu bölge, genellikle diz omuz, bel boyun gibi bölgeler, dikkatlice incelenmeli ve soruna katkısı olan her bir dokuya PRP serumu ile proloterapi tekniğini birleştirerek noktasal tedaviler yapılmalıdır.

Kök hücre tedavileri

Son yıllarda gelişen kök hücre tedavileri özellikle diz ekleminde klasik tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneği sunmaktadır. Özellikle cerrahiye genel sağlık durumu uygun olamayan aşırı obez, kalp-akciğer hastalıkları olan veya kendisi cerrahi istemeyen hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.

Kök hücre hastanın bacak ön kısımdan veya iliak kemikten alınan kemik iliğinden ve liposuction yöntemi ile karındaki yağlı bölgeden alınan yağ dokusundan elde edileir. Bu alınan doku özel işlemlere tabi tutularak saf kök hücre veya kültür edilerek çoğaltılmış kök hücre elde edilir. Bu hücreler sorunlu bölgeye çeşitli enjeksiyon teknikleri ile uygulanır.

EKLEM ENJEKSİYONLARI

Kireçlenme, kıkırdak harabiyeti ve aşınması gibi problemlerde eklemin içine-çevresine, bağların içine ve çevresine çeşitli ilaç uygulamaları yapılabilmektedir. Hastanın hastalığına ve hastalığın şiddetine göre seçilen bu ilaçlar hem hastanın ağrısını azaltmakta hem de bozulan yapıları onararak hastaya ameliyatsız tedavi olanağı sağlamaktadır.

Bölüm Doktorları

Bölüm Videoları

Tümünü Gör