Memorial Ankara Hastanesi - Çocuk Onkolojisi

Bölüm Hakkında

Kanser, çocuklarda en sık görülen ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almakta ve ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin çocuğa kanser teşhisi konulmaktadır. Çocukluk çağı kanserlerine yakalanan her iki çocuktan biri tedavi şansı bulamaması ya da teşhiste geç kalınması nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Erken tanı ve doğru tedavi uygulamaları sayesinde kanserli çocukların büyük bir çoğunluğunun tam olarak iyileşmesi mümkündür.

Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde, son 30 yılda çok önemli başarılar elde edilmiştir. Bu başarıların ana unsurlarını tedavilerdeki yenilikler, teknolojik gelişmeler, tedavilere bağlı yan etkilerin yönetiminde uygulanan destek ve bakım tedavisindeki ilerlemeler oluşturmaktadır. Bu gelişmelerle birlikte çocukluk çağı kanserlerindeki genel sağ kalım oranları %80’lere ulaşmıştır. Çocukluk çağı kanserlerinde başarıyı yakalamanın en önemli yolu bu hastaların, alt yapı ve hizmet kalitesi ile tam teşekküllü merkezlerde tedavi edilmelerinden geçmektedir. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezi, kanserli çocuklara SGK güvencesiyle üst düzey tanı ve tedavi olanakları sunmak amacıyla kurulmuştur. Tüm çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi için çocuk onkoloğu, çocuk cerrahı, ortopedi, beyin cerrahisi, göz, kulak-burun-boğaz bölümlerinde özellikle tümör ve tümör cerrahisi konusunda uzmanlaşmış doktorlar işbirliği halindedir.

Tüm çocukluk çağı kanserlerinin tedavisinde multidisipliner yaklaşım

Çocuklarda en sık görülen kanser türleri sırasıyla; lösemi, beyin tümörü, lenfoma, böbrek ve böbrek üstü bezi tümörü, yumuşak doku ve kemik tümörleri, bazı organ tümörleri ve retinoblastom yani göz tümörleridir. Toplumda lösemilerle ilgili farkındalık daha üst düzeylerdeyken, tüm çocukluk çağı tümörlerinin %75’ini oluşturan solid tümör ve lenfomalarda farkındalık daha düşük seviyededir. Çocukluk çağı kanserlerinin tedavisi daha güç olabilmektedir ve erken tanı hayati önem taşımaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezi birçok uzmanlık alanının işbirliği sayesinde ekip yaklaşımıyla bu zorlu süreci son derece başarılı bir şekilde yürütmektedir.

Çocukların her türlü ihtiyaçlarının düşünüldüğü kemoterapi alanları

Merkezde çocuk hastaların ve yakınlarının her türlü ihtiyacının düşünüldüğü 2 poliklinik odası, kan alma merkezi, port-kateter bakım odası, uğraşı odası ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Lomber ponksiyon, intratekal tedavi, kemik iliği aspirasyonu, kemik iliği biyopsisi gibi girişimsel işlemler, anestezi desteği altında, çocuklara hiçbir ağrı hissettirilmeden steril koşullarda yapılmaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Onkolojisi kemoterapi ünitesinde; biri VIP olmak üzere 12 adet özel tasarlanmış kabin bulunmaktadır. Ayaktan tedavi gören hastalara bu merkezde huzurlu ve rahat bir ortamda tedavi olma olanağı sunulmaktadır.  Yatan hastalar için ise özel tasarlanan odalarda kemoterapi uygulanmakta, hasta bakımında günlük olarak uzman psikolog ve diyetisyen desteği sağlanmaktadır. Tedavi sırasında kullanılan tüm ilaçlar merkezin kemoterapi hazırlama ünitesinde hazırlanmakta, eczaneden çıkışından hastaya takılma aşamasına kadar özel bir otomasyon sistemi ile takip edilerek uygulanmaktadır.

İleri tanılama ve görüntüleme sistemleri

Geliştirilen yeni teknoloji cihazlarla vücuda yayılmış tümörler artık anında tespit edilebilmektedir. Bu durum çocukluk çağı kanserlerinde de en uygun tedavi seçeneğinin belirlenmesini kolaylaştırmaktadır. Memorial Ankara Hastanesi Nükleer Tıp Merkezi’nde rutin tetkikler dışında radyoaktif iyot ablasyon tedavisi (tiroit tümörlerinde), MIBG tarama ve tedavisi ile kanserde ileri tanılama yöntemlerinden olan PET-CT, PET-BT eşliğinde radyoterapi planlaması işlemleri yapılabilmektedir.

Düşük radyasyon dozu ile yüksek görüntü kalitesi

Memorial Ankara Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde, kullanılan 256 kanallı bilgisayarlı tomografi cihazı son teknolojik özelliklerle sahiptir.  Bu cihaz sayesinde incelemeler çok kısa sürede ve düşük radyasyon dozu ile yapılmaktadır. Özellikle bebek ve çocuk hastalar için geliştirilmiş özel yazılımlar sayesinde hastanın boy ve kilosuna göre minimum radyasyon dozu ile maksimum görüntü kalitesi elde edilebilmektedir. İncelemelerin saniyeler içinde tamamlanması ise özellikle uzun süre hareketsiz kalamayan ve nefes tutamayan çocuk hasta grubunda avantaj sağlamaktadır. İnceleme için manyetik rezonans (MR) kullanılması gereken durumlarda hem inceleme süresinin uzun olması hem de hareket edilmemesi gerektiği için, işlemin çocuk hastalarda anestezi ile yapılması daha uygundur.

Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Onkoloji Merkezi’nde; tiroit bezi nodüllerinde kullanılan ince iğne aspirasyon biyopsisi, karın içi göğüs boşluğu veya diğer vücut bölgelerinden özel iğnelerle biyopsi almak için kullanılan “tru-cut” işlemi, az yan etki ile doğru görüntü elde etmek için kullanılan USG veya BT altında biyopsi, akciğer zarları arasından sıvı alma işlemi olan torasentez ve karın içi boşluktan sıvı alma işlemi olan parasentez gibi girişimsel işlemler de tam donanımlı hastane koşullarında yapılmaktadır. Ayrıca aferez ünitesinde terapötik aferez tedavileri de uygulanmaktadır.

Bölüm Doktorları