Prof.Dr. Orhan BABUCÇU

Memorial Bolnica Şişli

Centar za liječenje rana i opekotina

Memorial Bolnica Şişli

Estetska,plastična i rekonstruktivna hirurgija

Memorial Bolnica Şişli

Centar za liječenje rana i opekotina

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Onkologiju

Memorial Bolnica Şişli

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Broj Telefona

+38762 311 911