Prof.Dr. Ömer DEVECİOĞLU

Memorial Bolnica Şişli

Dječija hematologija

Memorial Bolnica Ataşehir

Dječija hematologija

Memorial Bolnica Ataşehir

Dječija hematologija

Memorial Bolnica Şişli

Jedinica za Pedijatrijsku Transplantaciju Koštane Srži

Broj Telefona

+38762 311 911