Doc.Dr. İsmail YILDIZ

Memorial Bolnica Şişli

Pedijatrija

Memorial Bolnica Şişli

Jedinica za Pedijatrijsku Transplantaciju Koštane Srži

Broj Telefona

+38762 311 911