Pom.Doc.Dr. İlknur SARAL

Memorial Bolnica Şişli

Fizikalna Terapija i Rehabilitacija

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Robotsku Rehabilitaciju

Memorial Bolnica Şişli

Moždani Udar Rehabilitacija i Istraživački Centar

Broj Telefona

+38762 311 911