Doc.Dr. Halit KARACA

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za Onkologiju

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za hemoterapiju

Broj Telefona

+38762 311 911