Prof.Dr. Gökhan Çipe

Memorial Bolnica Şişli

Opšta Hirurgija

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Hirurgiju Gojaznosti

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Robotsku hirurgiju

Memorial Bolnica Şişli

Odjeljenje za hemoroide i anorektalne bolesti

Memorial Bolnica Şişli

Centar za Onkologiju

Memorial Bolnica Şişli

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Broj Telefona

+38762 311 911