Dr. Burak Emre AYDIN

Memorial Bolnica Şişli

Medicinski Centar Avijacije

Memorial Bolnica Şişli

Hitna Pomoć

Broj Telefona

+38762 311 911