Prof.Dr. Atila TANYELİ

Memorial Bolnica Şişli

Pedijatrija

Memorial Bolnica Şişli

Dječija hematologija

Memorial Bolnica Şişli

Dječija onkologija

Memorial Bolnica Şişli

Jedinica za Pedijatrijsku Transplantaciju Koštane Srži

Broj Telefona

+38762 311 911