Prof.Dr. Alper YURCİ

Memorial Bolnica Kayseri

Gastroenterologija

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za Hirurgiju Gojaznosti

Broj Telefona

+38762 311 911