Doc.Dr. Ahmet Şiyar EKİNCİ

Memorial Bolnica Diyarbakır

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Diyarbakır

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Kayseri

Centar za hemoterapiju

Memorial Bolnica Diyarbakır

Centar za Onkologiju

Broj Telefona

+38762 311 911